VestiDoplatna karta je zakonita

11.06.2011.

Navodi o neustavnosti doplatne parking karte, koji su se pojavili u medijima, nisu tačni, kažu u "Parking servisu".

Boban Kovačević, generalni direktor JKP "Parking servis", kaže da nema govora da je postupanje "Parking servisa" u bilo kom segmentu neustavno i nezakonito i da nema govora da je Ustavni sud doneo bilo kakvu odluku o neustavnosti doplatnih parking karata. Ovim putem želimo da upoznamo javnost i da otklonimo svaku nedoumicu u vezi sa zakonitošću doplatne karte, dodaje Kovačević.

Naplaćivanje doplatne karte za parkiranje u zoniranim delovima Beograda je ustavno i zakonito kaže Milija Lazarević, vođa pravnog tima i zamenik direktora JKP "Parking servis".

Milija Lazarević objašnjava da Ustavni sud nije doneo odluku da je postupanje "Parking servisa" nezakonito. Naprotiv, na inicijativu i predlog Grada donet je zaključak o prekidu postupka, koji se vodi pred Ustavnim sudom, u trajanju od 90 dana. U tom roku Grad, koji je doneo Odluku o naplati doplatne karte, može precizirati pojedine odredbe svoje Odluke, a po isteku roka Ustavni sud će odlučivati o tom predmetu.

Namera je da se kroz izmene pojedinih odredaba otklone sve nejasnoće u pogledu doplatne karte. JKP "Parking servis" vrši kontrolu vozila na javnim parkiralištima. Doplatna karta se izdaje za vozila koja su propisno parkirana u zonskom sistemu parkiranja, ukoliko parkiranje nije plaćeno ili je vozilo parkirano u zoni duže od vremenskog ograničenja. Ne može se govoriti o postojanju bilo kakvog sobraćanog prekršaja, dodaje Lazarević, jer doplatna karta nije kazna za prekršaj. Doplatna karta je parking karta kojom se naplaćuje cena usluge korišćenja parking mesta u zoniranom području u kojem je parkiranje vremenski ograničeno. Cena doplatne karte utvrđuje se na isti način kao i cena svake druge komunalne usluge na osnovu Odluke Upravnog odbora preduzeća i uz saglasnost nadležnog organa Skupštine grada.

Stručnjaci Instituta saobraćajnog fakulteta u Beogradu uradili su u dva navrata studije o zonskom sistemu parkiranja, koje upućuju da je neophodno vremenski ograničiti korišćenje parking mesta, u cilju rešavanja saobraćajnih problema. Zbog toga zonski sistem parkiranja mora biti destimulativan za one vozače koji se zadržavaju duže od vremenskog ograničenja. Time se omogućava veća iskorišćenost parking mesta i štite prava stanara i osoba sa invaliditetom.

Osim toga, studije su pokazale da je zonski sistem unapredio parkiranje u glavnom gradu, jer jedno parking mesto danas koristi 5 do 8 automobila, a ranije je koristio samo jedan automobil. Period traženja slobodnog parking mesta smanjen je sa 30 minuta na 5 do 10 minuta od kad je uvedena zona. Takođe, uvođenjem zone tehnički su reulisana parking mesta ,čime je povećana bezbednost pešaka i vozača u saobraćaju, kažu stručnjaci Instituta saobraćajnog fakulteta u Beogradu.

Aktivnosti Grada oko izmene Odluke o javnim parkiralištima obuhvata i druge suštinske promene, koje se tiču parkiranja i to je razlog da se eventualno preciziraju određene odredbe koje se tiču i ovog problema. Te aktivnosti biće gotove do početka septembra. Nesumnjivo je da postojeća Odluka ostaje na snazi i obavezuje kako "Parking servis" tako i korisnike naših usluga, dodaje Lazarević.


Arhiva