Гаража са резервисаним паркинг местима „Блок 63 – Гандијева”

Адреса: Гандијева 18-26

Број паркинг места за аутомобиле у засебним гаражама: 18

Број паркинг места за аутомобиле у колективној гаражи: 32

Радно време: 00-24 часа (365 дана годишње) 

Напомена:

  • Приликом закључења Уговора о претплати у колективној гаражи, корисник једнократно плаћа издавање ТАГ налепнице која служи за управљање гаражним вратима, као и издавање ТАГ привеска који служи за коришћење пешачких врата, по важећем ценовнику ЈКП „Паркинг сервис“ Београд.
  • Услугу претплате физичка лица плаћају месечно или квартално путем опште уплатнице, налога за уплату или у пословницама корисничког сервиса, а правна лица квартално.
  • За изгубљену или оштећену ТАГ налепницу и ТАГ привезак плаћа се надокнада по важећем ценовнику.