Месечна претплата

за гараже и паркиралишта

У гаражама и на паркиралиштима „Паркинг сервиса“ понуђени су различити модели претплате у зависности од потреба возача, али и самих паркинг капацитета.

Захтев за претплату у гаражама и паркиралиштима може се поднети:

О поднетим захтевима за доделу паркинг места одлучује комисија (једном у 10 дана). Уколико нема слободних паркинг места у жељеној гаражи или паркиралишту, захтев подносиоца остаје активан 90 дана од дана подношења и  уколико се у том периоду укаже прилика за заснивањем претплатничког односа заинтересовано лице ће бити обавештено.

Приликом потписивања уговора о претплати, корисници - физичка лица на увид достављају личну карту и саобраћајну дозволу, а корисници - правна лица: саобраћајну дозволу и податке о фирми (матични број, ПИБ, седиште фирме, жиро-рачун фирме).

Напомене за претплатнике:

  • У гаражама са резервисаним паркинг местима корисници плаћају издавање ТАГ налепнице, којом се отварају гаражна врата и ТАГ привеска, којим се отварају пешачка врата
  • У гаражама и паркиралиштима, корисници плaћају издавање претплатничке картице, која служи за коришћење гараже/паркиралишта
  • Рок за плаћање претплате регулисан је уговором и важи до последњег дана у месецу за који је уплата накнаде благовремено извршена
  • Претплатнику је улазак у објекат дозвољен само за возило регистарских таблица из уговора, који је потписао са ЈКП „Паркинг сервис”
  • Претплатник је дужан да поштује правила понашања на објекту који користи, као и хоризонталну и вертикалну сигнализацију приликом паркирања

Информације о ценама паркирања погледајте у Ценовнику.

Сагласност за слање фискалних рачуна, за месечну претплату, путем електронске поште, можете попунити овде.