{{ lang.servisError }}
{{ lang.priceType }}
{{ lang.price }}
{{ price.price }}

{{ payload.msg }}

{{ payload.message }}

{{ lang.servisError }}

ИЗЈАВА ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА

Подносилац захтева је од стране ЈКП „Паркинг сервис“, као лица одговорног за прикупљање и обраду података, обавештен о обради личних података у складу са одредбама Закона о заштити података о личности, ради евидентирања корисника услуга паркирања и наплате потраживања по том основу, и даје изричит пристанак ЈКП „Паркинг сервис“ Београд, за прикупљање, обраду и коришћење његових личних података у сврху за коју су дати, у смислу наведеног Закона.