Плаћање по сату

ПЛАЋАЊЕ ПУТЕМ АПЛИКАЦИЈЕ ЗА ПАРКИРАЊЕ – апликација   путем  ГПС-а  лоцира  и  препоручује паркинг зону у којој је возило паркирано и нуди различите могућности плаћања – СМС поруком, платном картицом и средствима из депозита на апликацији.

ПЛАЋАЊЕ СМС ПОРУКОМ - слањем поруке на кратки број одређен за зону у којој је возило паркирано:

9114 – за пола сата у зони А

9111 – за сат времена у зони 1 – црвена зона

9112 – за сат времена у зони 2 – жута зона

9113 – за сат времена у зони 3 – зелена зона

9119 – за сат времена на општим паркиралиштима изван зонираног подручја – тзв. плавој зони

9118 – за дневно паркирање на појединим општим паркиралиштима изван зонираног подручја (тзв. плавој зони) у складу са вертикалном саобраћајном сигнализацијом

Поступак плаћања паркирања СМС поруком:

У поруку је потребно уписати регистарску ознаку идентично као на регистарској таблици возила, без размака и специјалних знакова (нпр. BG0123ŠČ, а не BG0123SC). Kорисници, чије регистарске ознаке возила садрже карактере Č, Ć, Ž, Š, Đ, мобилне телефоне морају да подесе тако да омогуће унос ових карактера (опцијa „UTF8″, односно „UNICODE”), јер се сви опциони карактери као нпр. коришћење карактера D или DJ уместо Đ сматрају неважећим.

Могуће је послати две или три поруке одједном, уколико је временским ограничењима тако предвиђено. При продужавању плаћања корисник може као одговор на поруку о примљеном захтеву за паркинг СМС-ом, да пошаље само звездицу (*).

Продужено време паркирања корисник може да плати тек 5 минута пред истек временског ограничења зоне, по добијању информације о истеку максимално дозвољеног времена паркирања.

ПЛАЋАЊЕ ЕЛЕКТРОНСКОМ ПАРКИНГ КАРТОМ – куповином еПаркинг карте на трафикама или код паркинг контролора.

Кориснику који није унапред платио услугу паркирања (нема паркинг карту), као и кориснику коме је истекло ограничено (продужено) време паркирања издаје се електронска дневна паркинг карта (еДПК).

Уколико је дневна карта издата за возило страних регистарских ознака и утврди се да за исто возило постоје доспела потраживања за најмање две дневне карте, издаје се налог за блокаду возила.