Плаћање по сату

ПЛАЋАЊЕ ПУТЕМ АПЛИКАЦИЈЕ ЗА ПАРКИРАЊЕ – апликација   путем  ГПС-а  лоцира  и  препоручује паркинг зону у којој је возило паркирано и нуди различите могућности плаћања – СМС поруком, платном картицом и средствима из депозита на апликацији.

ПЛАЋАЊЕ СМС ПОРУКОМ - слањем поруке на кратки број одређен за зону у којој је возило паркирано:

9114 – за пола сата у зони А

9111 – за сат времена у зони 1 – црвена зона

9112 – за сат времена у зони 2 – жута зона

9113 – за сат времена у зони 3 – зелена зона

9119 – за сат времена на општим паркиралиштима изван зонираног подручја – тзв. плавој зони

9118 – за дневно паркирање на појединим општим паркиралиштима изван зонираног подручја (тзв. плавој зони) у складу са вертикалном саобраћајном сигнализацијом

Поступак плаћања паркирања СМС поруком:

У поруку је потребно уписати регистарску ознаку идентично као на регистарској таблици возила, без размака и специјалних знакова (нпр. BG0123ŠČ, а не BG0123SC). Kорисници, чије регистарске ознаке возила садрже карактере Č, Ć, Ž, Š, Đ, мобилне телефоне морају да подесе тако да омогуће унос ових карактера (опцијa „UTF8″, односно „UNICODE”), јер се сви опциони карактери као нпр. коришћење карактера D или DJ уместо Đ сматрају неважећим.

Могуће је послати две или три поруке одједном, уколико је временским ограничењима тако предвиђено. При продужавању плаћања корисник може као одговор на поруку о примљеном захтеву за паркинг СМС-ом, да пошаље само звездицу (*).

Продужено време паркирања корисник може да плати тек 5 минута пред истек временског ограничења зоне, по добијању информације о истеку максимално дозвољеног времена паркирања.

Приликом плаћања паркинг карте слањем СМС порука, корисници закључују уговор о коришћењу услуга „Паркинг сервиса", при чему оператори електронских комуникација са територије Републике Србије, иступају искључиво као заступници „Паркинг сервиса" у поступку закључења односног уговора и наплате цене паркинг карте, а за сва евентуална спорна питања, корисници се могу обратити директно „Паркинг сервису". Обавезе корисника према „Паркинг сервису" сматраће се измиреним када корисник измири своје обавезе према оператору у погледу купљених паркинг карата.

Корисници који су успешно извршили куповину паркинг карте слањем СМС поруке, добијају обавештење у оквиру СМС поруке следеће садржине:

„У Београду, за возило _______ сте купили паркинг карту број _______ у Зони ______ по цени од _____дин. која важи до _____ч, дана ______. Плаћањем оператору измирујете  дуговање за ову карту према Паркинг сервису. Сачувајте ову поруку."

Услугу слања СМС поруке, оператор електронских комуникација ће вршити у своје име и за свој рачун, по званичном ценовнику својих услуга.

ПЛАЋАЊЕ ЕЛЕКТРОНСКОМ ПАРКИНГ КАРТОМ – куповином еПаркинг карте на трафикама или код  контролора паркирања.

Кориснику који није унапред платио услугу паркирања (нема паркинг карту), као и кориснику коме је истекло ограничено (продужено) време паркирања издаје се електронска дневна паркинг карта (еДПК).

Уколико је дневна карта издата за возило страних регистарских ознака и утврди се да за исто возило постоје доспела потраживања за најмање две дневне карте, издаје се налог за блокаду возила.