e-Дневна паркинг карта

{{ lang.servisError }}
{{ lang.servisError2 }}
{{ lang.fine.info }}
{{ lang.fine.no }}{{ fine.id }}
{{ lang.fine.plate }}{{ fine.plate }}
{{ lang.fine.zone }}{{ fine.zone }}
{{ lang.fine.address }}{{ fine.street }}
{{ fine.streetNumber }}
{{ lang.fine.why }}{{ fine.violation }}
{{ lang.fine.price }}{{ fine.price }}

{{ fine.discountDescription }}

{{ lang.fine.time }}{{ fine.paymentDeadline }}
{{ lang.fine.call }}{{ fine.paymentReferenceNumber }}
{{ lang.fine.from }}{{ fine.issuedAt }}
{{ fine.validTo }}

{{ lang.fine.ips }}

{{ lang.fine.account }}

{{ lang.fine.terms }}

{{ lang.fine.card }}

{{ lang.fine.card }}

ЕЛЕКТРОНСКИ НАЛОГ ЗА ПЛАЋАЊЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ ДНЕВНЕ ПАРКИНГ КАРТЕ (ЕДПК) – ПРЕДРАЧУН

  1. Контрола паркирања на општим паркиралиштима (зонирано и ванзонирано подручје), као и на посебним паркиралиштима која су у режиму општих („Сава променада“), врши се у складу са Одлуком о јавним паркиралиштима („Сл. лист града Београда“ бр. 12/2010, 37/2011, 42/2011, 11/2014, 30/2014, 34/2014, 89/2014, 96/2016, 36/2017, 118/2018, 26/2019, 52/2019, 65/2020, 152/2020, 9/2021, 111/2021 и 76/2022) – Одлука.
  2. Електронски налог за плаћање еДПК издаје се кориснику сагласно чл. 18а ст. 2. Одлуке, који на општем паркиралишту у зонираном подручју и ван зонираног подручја, као и на посебнoм паркиралишту „Сава променада“, није унапред платио услугу паркирања (нема паркинг карту), а сагласно чл. 18а ст. 3. Одлуке – кориснику општег паркиралишта у зонираном подручју коме је истекло ограничено (продужено) време паркирања.
  3. еДПК важи од момента издавања до истог времена у првом следећем дану у коме се врши наплата паркирања и само у зони за коју је издата. еДПК се плаћа накнадно по издатом електронском налогу за услугу паркирања возила у дневном трајању. 
  4. Корисник паркиралишта (физичко или правно лице) је дужан да поступи по електронском налогу за плаћање еДПК и исти плати путем опште уплатнице, на пошти/банци или благајнама предузећа или електронским путем. На цену електронске дневне паркинг карте (еДПК) одобрава се попуст од 50% цене за све кориснике услуге паркирања (физичка и правна лица) који електронску дневну паркинг карту (еДПК) плате у року од 20 дана од дана истека њеног важења. Ако корисник паркиралишта не изврши плаћање у року у коме се одобрава попуст од 50% цене еДПК, предузеће ће покренути поступак наплате потраживања, а трошкови принудне наплате, законска затезна камата и други трошкови падају на његов терет, сходно закону.
  5. Корисник који користи услугу паркирања у дневном трајању, обавезан је да се информише о издатој еДПК. Обавештење о издатој еДПК доступно је на сајту предузећа, преко Kорисничког сервиса (телефоном, електронском поштом или непосредно на шалтерима), као и слањем СМС поруке корисницима којима је истекло ограничено (продужено) време паркирања или су након издавања еДПК покушали да плате услугу паркирања (када за то постоје техничке могућности).
  6. Ако је електронски налог за плаћање еДПК издат за возило за које је контролом утврђено да постоје доспела, а ненаплаћена потраживања по основу најмање два (2) издата налога, да није могуће идентификовати возача, односно власника возила преко евиденције надлежног државног органа РС и да није могуће покренути поступак за наплату потраживања, предузеће је овлашћено да задржи возило уклањањем возила са општег или посебног паркиралишта, на место које је за то одређено или постављањем уређаја којима се спречава одвожење возила до наплате доспелих потраживања и трошкова сагласно члану 18г Одлуке.
  7. Корисник може поднети рекламацију путем телефона, поштом, електронском поштом или непосредно на шалтерима Корисничког сервиса предузећа.

 

Предузеће: ЈКП „Паркинг сервис“ Београд, Преконошка улица 28в

Радно време Kорисничког сервиса: понедељак-петак од 07.00 до 21.00 час, суботом од 07.00 до 14.00 часова.

Кориснички сервис (благајна): Ул. Милешевска 51, Таковска 31, Милутина Миланковића 134г

Инфо телефон: 11011

е-mail: info@parking-servis.co.rs

Web: www.parking-servis.co.rs

 
*Напомена: На сајту се приказују еДневне паркинг карте издате у последњих 60 дана.