e-Дневна паркинг карта

{{ lang.servisError }}
{{ lang.fine.info }}
{{ lang.fine.no }}{{ fine.id }}
{{ lang.fine.plate }}{{ fine.plate }}
{{ lang.fine.zone }}{{ fine.zone }}
{{ lang.fine.address }}{{ fine.street }}
{{ fine.streetNumber }}
{{ lang.fine.why }}{{ fine.violation }}
{{ lang.fine.price }}{{ fine.price }}

{{ fine.discountDescription }}

{{ lang.fine.time }}{{ fine.paymentDeadline }}
{{ lang.fine.call }}{{ fine.paymentReferenceNumber }}
{{ lang.fine.from }}{{ fine.issuedAt }}
{{ fine.validTo }}

{{ lang.fine.ips }}

{{ lang.fine.account }}

{{ lang.fine.terms }}

{{ lang.fine.card }}

{{ lang.fine.card }}

ЕЛЕКТРОНСКИ НАЛОГ ЗА ПЛАЋАЊЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ ДНЕВНЕ ПАРКИНГ КАРТЕ (ЕДПК) – ПРЕДРАЧУН

  1. Контрола паркирања на општим паркиралиштима (зонирано и ванзонирано подручје), као и на посебним паркиралиштима која су у режиму општих („Сава променада“ и „Видин капија“), врши се у складу са Одлуком о јавним паркиралиштима („Сл. лист града Београда“ бр. 12/2010, 37/2011, 42/2011, 11/2014, 30/2014, 34/2014, 89/2014, 96/2016, 36/2017, 118/2018, 26/2019, 52/2019, 65/2020, 152/2020 и 9/2021) – Одлука.
  2. Електронски налог за плаћање еДПК издаје се кориснику сагласно чл. 18а ст. 2. Одлуке, који на општем паркиралишту у зонираном подручју и ван зонираног подручја, као и на посебним паркиралиштима „Сава променада“ и „Видин капија“, није унапред платио услугу паркирања (нема паркинг карту), а сагласно чл. 18а ст. 3. Одлуке – кориснику општег паркиралишта у зонираном подручју коме је истекло ограничено (продужено) време паркирања.
  3. еДПК важи од момента издавања до истог времена у првом следећем дану у коме се врши наплата паркирања и само у зони за коју је издата. еДПК се плаћа накнадно по издатом електронском налогу за услугу паркирања возила у дневном трајању.
  4. Корисник паркиралишта (возач или последњи регистровани власник возила ако возач није идентификован) је дужан да поступи по електронском налогу за плаћање еДПК и исти плати у року од 8 (осам) дана од дана истека важења еДПК, путем опште уплатнице, на пошти/банци или благајнама предузећа или електронским путем. Корисник има право на 50% попуста на цену еДПК, уколико исту плати у року од 8 (осам) дана од дана истека важења еДПК. Ако корисник паркиралишта не изврши плаћање у прописаном року, предузеће ће покренути поступак наплате потраживања, а трошкови принудне наплате, законска затезна камата и други трошкови падају на његов терет, сходно закону.
  5. Корисник који користи услугу паркирања у дневном трајању, обавезан је да се информише о издатој еДПК. Обавештење о издатој еДПК доступно је на сајту предузећа, преко Kорисничког сервиса (телефоном, електронском поштом или непосредно на шалтерима), као и слањем СМС поруке корисницима којима је истекло ограничено (продужено) време паркирања или су након издавања еДПК покушали да плате услугу паркирања (када за то постоје техничке могућности).
  6. Ако је електронски налог за плаћање еДПК издат за возило за које је контролом утврђено да постоје доспела, а ненаплаћена потраживања по основу најмање два (2) издата налога, да није могуће идентификовати возача, односно власника возила преко евиденције надлежног државног органа РС и да није могуће покренути поступак за наплату потраживања, предузеће је овлашћено да задржи возило уклањањем возила са општег или посебног паркиралишта, на место које је за то одређено или постављањем уређаја којима се спречава одвожење возила до наплате доспелих потраживања и трошкова сагласно члану 18г Одлуке.
  7. Корисник може поднети рекламацију путем телефона, поштом, електронском поштом или непосредно на шалтерима Корисничког сервиса предузећа.

 

Предузеће: ЈКП „Паркинг сервис“ Београд, Кнеза Вишеслава бр. 27

Радно време Kорисничког сервиса: понедељак-петак од 07.00 до 21.00 час, суботом од 07.00 до 14.00 часова.

Кориснички сервис (благајна): Ул. Милешевска бр. 51 и Таковска бр. 31

Инфо телефон: +381 11 3035 400

е-mail: info@parking-servis.co.rs

Web: www.parking-servis.co.rs

 
*Напомена: На сајту се приказују еДневне паркинг карте издате у последњих 60 дана.