Припејд паркинг картица

Припејд паркинг картица омогућава возачима да паркирају своја возила у јавним гаражама и на паркиралиштима, да једноставно улазе и излазе са паркинг објеката, без обавезе да на благајнама и наплатним станицама плаћају паркирање.

Коришћење Припејд паркинг картице је једноставно – прислони се на аутомат на улазу/излазу из гараже, односно паркиралишта и рампа се подиже, а кредит на картици умањује за цену паркирања.

ПРОДАЈА КАРТИЦЕ

Припејд паркинг картице се продају на благајнама јавних гаража и паркиралишта и у пословницама Корисничког сервиса по цени од 650 динара без кредита за паркирање. Kартицу је потребно допунити кредитом пре активирања, односно првог уласка у гаражу или паркиралиште.

ДОПУНА КАРТИЦЕ

Припејд картице се могу допунити у јавним гаражама и на паркиралиштима – на благајнама и станицама за плаћање, и електронски – уколико се картица персонализује.

Допуна картице на благајнама се може извршити у износу од 100 до 9.900 динара (искључиво у јединичним вредностима од по 100 динара), на станицама за плаћање у износу од 500 до 9.500 динара (искључиво у јединичним вредностима од по 500 динара) и електронски од 1.000 до 9.000 динара (искључиво у јединичним вредностима од по 1.000 динара).

Картице се могу допунити до максималног износа од 9.990 динара.

НАПОМЕНА

Припејд вредносна паркинг картица има рок важења 6 годинa, од момента активирања.

 • Након истека важности неперсонализоване припејд картице, неискоришћени износ на картици се не може пренети на нову картицу
 • Корисник истеком рока важности припејд картице може купити нову картицу по утврђеној процедури

Персонализација картице

Персонализација припејд паркинг картице подразумева регистрацију корисника на електронском шалтеру „Паркинг сервиса“. Персонализација картице кориснику омогућава следеће погодности:

 • допуну картице електронским путем у износу од 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 … до 9.000 динара;
 • попуст у износу од 5% приликом електронске допуне картице у износима од 1.000 до 4.000 динара;
 • попуст у износу од 10% приликом електронске допуне картице у износима од 5.000 до 9.000 динара;
 • извештај о коришћењу картице (листинг) по испостављеном захтеву;
 • могућност преноса преосталог износа неутрошених средстава на картици у случају истека важности картице, оштећења или њеног губитка;

ДОПУНА ПЕРСОНАЛИЗОВАНЕ КАРТИЦЕ

Корисник персонализоване припејд картице приликом електронске допуне остварује:

Попуст у износу од 5% приликом електронске допуне картице у новчаном износу од 1.000, 2.000, 3.000 и 4.000 динара, тако да за допуну картице у износу од:

- 1.000 динара уплаћује 950 динара

- 2.000 динара уплаћује 1.900 динара

- 3.000 динара уплаћује 2.850 динара

- 4.000 динара уплаћује 3.800 динара

Попуст у износу од 10% приликом електронске допуне картице у новчаном износу од 5.000, 6.000, 7.000, 8.000 и 9.000 динара, тако да за допуну картице у износу од:

- 5.000 динара уплаћује 4.500 динара

- 6.000 динара уплаћује 5.400 динара

- 7.000 динара уплаћује 6.300 динара

- 8.000 динара уплаћује 7.200 динара

- 9.000 динара уплаћује 8.100 динара

Паркинг објекти на којима важи картица

 • Гаража „ОБИЛИЋЕВ ВЕНАЦ” – Обилићев венац бр. 14-16
 • Гаража „МАСАРИКОВА” – Улица Масарикова бр. 4
 • Гаража „ЗЕЛЕНИ ВЕНАЦ” – Улица краљице Наталије бр. 13
 • Гаража „ПИОНИРСКИ ПАРК” – Улица Драгослава Јовановића бр. 2
 • Гаража „ВУКОВ СПОМЕНИК” – угао улица Краљице Марије и Рузвелтове
 • Гаража „ДР АЛЕКСАНДРА КОСТИЋА” – Улица Др Александра Костића бр. 15
 • Гаража „БОТАНИЧКА БАШТА” – Улица војводе Добрњца бр. 10
 • Гаража „БАБА ВИШЊИНА” – Улица Баба Вишњина 38-42
 • Паркиралиште „БЕЛВИЛ” – угао улица Ј. Гагарина, Булевар Црвене армије и М. Христића
 • Паркиралиште „ВИШКА” – Улица Максима Горког бр. 2
 • Паркиралиште „ВМА” – Улица Црнотравска бр. 17
 • Паркиралиште „ДОЊИ ГРАД” – Улица Карађорђева бр. 2-4
 • Паркиралиште „ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА - НОВИ БЕОГРАД” – Улица Ђорђа Станојевића бб
 • Паркиралиште „КАЛЕМЕГДАН” – Улица Мали Калемегдан бб
 • Паркиралиште „КАМЕНИЧКА” – Улица Каменичка бр. 8
 • Паркиралиште „КАПЕТАНИЈА – Кеј ослобођења бр. 8
 • Паркиралиште „МЕЂУНАРОДНИ ТЕРМИНАЛ” – путнички паркинг у Блоку 43
 • Паркиралиште „МИЛАН ГАЛЕ МУШКАТИРОВИЋ” – Улица Тадеуша Кошћушка бр. 63
 • Паркиралиште „НОВИ БЕОГРАД” – Булевар Михајла Пупина бр. 167, испред СО Нови Београд
 • Паркиралиште „ПОЛИТИКА” – Улица Македонска бр. 29
 • Паркиралиште „СЛАВИЈА” – Улица Проте Матеје бр. 1 и 2
 • Паркиралиште „ЦВЕТКОВА ПИЈАЦА” – Улица Живка Давидовића бб
 • Паркиралиште „ЧУКАРИЦА” – Шумадијски трг, испред СО Чукарица

ПАРКИНГ ОБЈЕКТИ НА КОЈИМА СЕ КУПУЈЕ КАРТИЦА

Припејд паркинг картицу могуће је купити и допунити у јавним гаражама и на паркиралиштима којима управља ЈКП „Паркинг сервис”, осим у гаражи „Баба Вишњина“ и паркиралишту „Ада Циганлија“.

 

Прочитајте:

Упутство за коришћење припејд картице

еПаркинг - Упутство за коришћење електронског шалтера "Паркинг сервиса"

Општи услови коришћења Припејд паркинг картице

 

Персонализујте Вашу картицу, остварите попусте и погодности: