Пешачке зоне

Пешачка зона Кнез Михаилове улице

Стубићи су постављени на следећим микролокацијама:

 • Трг Републике – Француска улица
 • Трг Републике – Kоларчева улица
 • Топличин венац – Поп Лукина улица
 • Топличин венац – Чубрина улица
 • Обилићев венац – Улица царице Милице
 • Студентски трг – Улица Вука Kараџића
 • Улица краља Петра – Грачаничка улица
 • Улица маршала Бирјузова – Космајски пролаз
 • Грачаничка улица – Рајићева улица
 • Змај Јовина улица – Васе Чарапића улица
 • Улица 1300 каплара – Студентски трг
 • Ђуре Јакшића  - Царице Милице

Пешачка зона Скадарске улице

Стубићи су постављени на следећим микролокацијама:

 • Симина улица – Емилијана Јосимовића улица
 • Скадарска улица - Улица цара Душана
 • Улица Страхињића Бана - Француска улица

Пешачка зона Магистратски трг - Земун

Стубићи су постављени на следећим микролокацијама:

 • Улица Господска – Главна улица
 • Улица Лагумска – Господска улица
 • Велики трг – Змај Јовина улица
 • Велики трг – Фрушкогорска улица
 • Улица Господска – МУП
 • Магистратски трг – Петра Зрињског улица

Остале локације

 • Далматинска - урбани џеп

Ко има право приступа пешачкој зони уз Решење надлежног Секретаријата?

 • Возила Хитне помоћи, Полиције и Ватрогасне службе за интервенције у пешачкој зони, у временском периоду од 00 до 24 сата
 • Возила јавних комуналних предузећа највеће дозвољене масе до 3,5 тоне, за обављање хитних интервенција у пешачкој зони, у временском периоду од 00 до 24 сата
 • Возила јавних комуналних предузећа највеће дозвољене масе до 3,5 тоне, за обављање комуналног одржавања, у временском периоду од 01 до 08 сати
 • Возила погребних услуга највеће дозвољене масе до 3,5 тоне, у пешачкој зони, у временском периоду од 00 до 24 сата
 • Возила за снабдевање, утовар/истовар новца и селидбе у пешачкој зони највеће дозвољене масе до 3,5 тоне, у временском периоду од 06 до 09 сати (осим у пешачкој зони Магистратског трга)
 • Путничка возила за кретање у пешачкој зони (кретање путничких возила ради паркирања на паркинг месту, односно у гаражи, за која власник возила има важећи правни основ: право својине, коришћења, уговор о закупу и др, као и због превоза особа са инвалидитетом), у временском периоду од 00 до 24 сата

Возила се у пешачкој зони морају кретати брзином пешака, тако да не угрожавају пешаке.

Решење Секретаријата за саобраћај

Секретаријат за саобраћај надлежан је за издавање решења за кретање возила у пешачкој зони. Захтеви се подносе у просторијама Секретаријата у Улици 27. марта број 43-45. Информације се могу добити на сајту www.bgsaobracaj.rs, као и на број телефона 011 330 95 99, сваког радног дана од 08.00 до 15.00 сати или путем мејла info.saobracaj@beograd.gov.rs.

Издавање ТАГ налепнице

По добијању решења Секретаријата за саобраћај корисници преузимају ТАГ налепнице за своја возила:

 • Јавна комунална предузећа у гаражи „Обилићев венац“
 • Остали корисници у пословницама Корисничког сервиса ЈКП „Паркинг сервис“

Налепнице се постављају на видно место на ветробранском стаклу возила, у складу са упутством за постављање ТАГ налепница.

Посебно обележена паркинг места

Ван времена предвиђеног за снабдевање, доставу је могуће обављати са посебно обележених паркинг места за снабдевање. За коришћење ових паркинг места неопходно је закључити уговор са ЈКП „Паркинг сервис“. Паркирање се обрачунава по сату и плаћа на основу испостављене фактуре.

 

Прочитајте:

Упутство за постављање ТАГ налепнице

Упутство за коришћење ТАГ налепнице