Блокада возила

ЈКП „Паркинг сервис” Београд је на основу члана 18г Одлуке о јавним паркиралиштима („Сл. лист града Београда” бр. 12/10-пречишћен текст, 37/11, 42/11 и 1/14) овлашћено да, ради наплате доспелих потраживања, задржи паркирано возило у складу са законом.

На возило се поставља уређај за спречавање одвожења возила са јавног паркиралишта, а на видном месту налепница са упозорењем да је возило блокирано и обавештењем о условима за деблокаду возила.

Налог за блокаду возила издаје се за возило за које је утврђено да су се стекла три услова:

  • да постоје доспела потраживања по основу најмање два издата електронска налога за плаћање електронске дневне паркинг карте,
  • да није могуће идентификовати возача, односно власника возила, преко евиденције надлежног државног органа Републике Србије,
  • да није могуће покренути поступак за наплату потраживања.

УПУТСТВО ЗА ДЕБЛОКАДУ ВОЗИЛА:

Уколико је возило уклоњено са јавног паркиралишта дужник може преузети возило тек након достављања доказа о извршеном плаћању, а уколико је извршена блокада возила, поверилац ће извршити деблокаду возила тек након достављања доказа о извршеном плаћању.

Дужник плаћа трошкове уклањања, блокаде и деблокаде возила.

Цена деблокаде лисица на терену износи 4.000,00 динара.

Цена преноса блокираног возила на неку од локација за смештај возила је иста за сва возила без обзира на тежину и износи 8.830,00 динара.

РЕГУЛИСАЊЕ ДУГА:

ЈЕДНОКРАТНО – плаћањем укупног дугованог износа по основу издатих електронских налога за плаћање електронских дневних паркинг карти, у складу са важећом Одлуком о јавним паркиралиштима и по основу извршене услуге уклањања возила и трошкова лежарине, обрачунатих по важећем ценовнику Предузећа.

Након достављања доказа о извршеном плаћању из става 4. овог члана, Поверилац ће извршити деблокаду возила односно преузимање уклоњеног возила.

ДЕБЛОКАДА ВОЗИЛА:

О условима за деблокаду возач, односно власник возила (корисник комуналне услуге), се може обратити Корисничком сервису ЈКП Паркинг сервис” у радно време на општим паркиралиштима под наплатом, од понедељка до петка у времену од 07:00, до 21:00 час, а суботом од 07:00 до 14:00 часова. Више информација може се добити путем телефона 11011 и електронске поште: info@parking-servis.co.rs.

Кориснички центар и наплатна места налазе се на следећим локацијама:

  • Таковска 31
  • Милешевска 51
  • Милутина Миланковића 134г