Интегрисани менаџмент систем

Стандарди граде поверење

Предузеће од 2015. године послује у складу са Међународним стандардом за системе менаџмента квалитетом ISO 9001:2015, а у свом пословању примењује и Систем управљања заштитом животне средине ISO 14001:2015, Систем менаџмента безбедношћу и здрављем на раду ISO 45001:2018,  Систем управљања безбедношћу информација ISO/IEC 27001:2014, Менаџмент квалитетом – задовољство корисника SRPS ISO 10002:2019, кao и Правилник о безбедности информационо-комуникационог система.

Награде и признања

Гаража „Обилићев венац“ прва „зелена“ гаража у Европи

 

Реконструисана и надограђена гаража „Обилићев венац“, након опсежних грађевинских радова, увођења паметних технологија и концепта одрживе мобилности постала је прва паметна гаража у земљи. 2018. године гаража је добила Парксмарт сертификат и тако постала и прва „зелена гаража“ у Европи, а само једна од четири на свету која је испунила критеријуме за добијање тада највише достигнутог - бронзаног нивоа сертификата за еколошке гараже.

Ова београдска еколошка гаража има соларне панеле са електраном, ЛЕД осветљење са сензорима покрета, пуњаче за возила на електрични погон, паркинг места за бицикле, канте за шест категорија отпада, зону за перформансе и изложбе, бесплатан интернет за кориснике.

 

Гаража „Обилићев венац“ најбоља у Европи

 

У септембру 2019. године, у конкуренцији 35 номинованих радова, ова гаража је на конкурсу Европске паркинг асоцијације (ЕПА) добила прву награду у категорији најбоље реконструисане гараже. У образложењу награде стоји да је реновирање гараже „Обилићев венац“ један врло иновативан европски пројекат и да су чланови комисије били импресионирани степеном посвећености, који је уложен у њега.

Ова гаража налази се у најужем центру Београда, а њеном реконструкцијом и надоградњом четири полунивоа, током 2017. године, добијено је не само 200 нових паркинг места у овом делу града, већ и адут којим се Београд може похвалити свету.