Паркирање возила особа са инвалидитетом

ГАРАЖЕ И ПАРКИРАЛИШТА

У јавним гаражама и паркиралиштима ЈКП „Паркинг сервис“ постоје посебно означена паркинг места, ширих димензија, за возила особа са инвалидитетом. Ова паркинг места се налазе у близини улаза или излаза, лифтова и наплатних станица.

На паркиралишту „Ада Циганлија” за ову категорију корисника паркирање је бесплатно током целог дана, док је на паркиралишту„ВМА” бесплатно првих 8 часова паркирања. На свим осталим јавним паркинг објектима Предузећа, власницима возила са инвалидском налепницом, омогућено је три сата бесплатног паркирања на посебно обележеним паркинг местима. После истека тог временског периода корисници плаћају надокнаду по започетом сату.

Гараже са резервисаним местима, у којима је закуп паркинг места на месечном нивоу, нису предвиђене за бесплатно паркирање возила са инвалидском налепницом.

УЛИЧНА (ОПШТА) ПАРКИРАЛИШТА

Општа паркиралишта, која су у систему контроле и наплате паркирања, имају посебно означена места за паркирање возила особа са инвалидитетом. На таквим паркиралиштима корисници са инвалидским налепницама услугу паркирања могу користити бесплатно и неограничено. Ова места обележена су хоризонталном и вертикалном сигнализацијом. Неовлашћено коришћење ових паркинг места санкционише се од стране надлежних државних и градских органа.

Корисници ИПК, који на подручју зоне имају пребивалиште и којима је од стране Секретаријата за социјалну заштиту признато право на налепницу, имају право на повлашћену паркинг карту за инвалиде. Повлашћена паркинг карта се може издати искључиво за возило у власништву.

УСЛОВИ ЗА ИЗДАВАЊЕ ИПК

ЈКП „Паркинг сервис” издаје ИПК особама са инвалидитетом само на основу Решења Секретаријата за социјалну заштиту.

Захтев за издавање инвалидске паркинг карте (ИПК) и резервацију паркинг места за особе са инвалидитетом: www.beograd.rs. Захтев се може поднети и електронски на сајту еУправа.

ИПК важи на територији Републике Србије, издаје се за текућу годину у пословницама Корисничког сервиса ЈКП „Паркинг сервис“ уз потребну документацију:

  • Решење Секретаријата за социјалну заштиту
  • Две фотографије величине 3,5 x 3cm
  • Саобраћајна дозвола
  • Лична карта

Приликом подношења Захтева у Секретаријату за социјалну заштиту, корисник може да се определи да ИПК добије поштом. У том случају није потребно да корисник посети пословнице „Паркинг сервиса“, јер ће инвалдску паркинг карту добити на кућну адресу.

НАПОМЕНА: Информације о условима издавања ИПК корисници могу да добију у Секретаријату за социјалну заштиту.