Историјат

Једно од најуспешнијих београдских предузећа „Паркинг сервис“ основала је 27.12.1971. године Скупштина града Београда као Дирекцију за јавне гараже и паркиралишта. У складу са ондашњим саобраћајним потребама, требало је да се обезбеди и уреди простор за паркирање у најфреквентнијим деловима града.

Задатак овог предузећа био је (и остао) одржавање и експлоатација јавних гаража и паркиралишта на територији Београда. Предузеће је имало 60-так запослених и располагало је са три гараже – „Обилићев венац”, „Зелени венац” и „Аеродром” и неколико возила „рањо” (ragno) чувене фирме „Изоли” („Isolli”), чији се назив „паук” сачувао до данас.

Предузеће је назив, али не и делатност, мењало неколико пута, а данашњи облик и име добија 1992. године када је решењем Скупштине града Београда организовано као Јавно комунално предузеће.

Београд се ширио, број возила повећавао, па се 2003. године указала потреба за увођењем Зонског система паркирања. Центар града подељен је на црвену, жуту и зелену зону, а паркирање је ограничено на један, два или три часа, те је тиме постигнута добра изменљивост паркираних возила и омогућено паркирање већег броја возила. У оквиру уведеног система, корисницима је пружена могућност плаћања паркирања слањем СМС поруке, што је тада, почетком 21. века, то била иновација коју је увело свега неколико градова на свету. 2019. године уведена је још једна зона са временским ограничењем паркирања од 30 минута, зона А, док је у постојећим зонама омогућено продужено време паркирања, под посебним условима.

Системом познатим под називом „паук-видео надзор“, имплементираним 2011. године, омогућено је брже реаговање на терену и ефикасније преношење возила, као и одређивање приоритета при преносу непрописно паркираних возила.

На обележеним местима за паркирање у оквиру зонираног подручја, 2016. године започето је постављање сензора, који  возачима омогућавају да брже и лакше дођу до слободних паркинг места. Интерактивне инфо-табле постављене на раскрсницама, у реалном времену приказују у којој улици има слободних места за паркирање.

Прилагођавајући своје пословање модерним технологијама, 2020. године уведен је тзв. еПаркинг. У склопу ове иновације, пуштена је у рад апликација за плаћање паркирања и навођење до најближег слободног паркинг места. Возачима је пружена могућност да паркирање на подручју примене зонског система, у гаражама и на паркиралиштима плате електронски - платним картицама, средствима депонованим у самој апликацији или слањем СМС поруке (зонско паркирање). 

Од септембра 2020. године мултифункционална возила са специјалном надоградњом, популарно названа „Око соколово“, контролишу наплату паркирања на подручју примене зонског система. Прописно паркираним возилима, за која паркирање није плаћено или је истекло дозвољено време паркирања систем аутоматски креира електронску дневну паркинг карту. 

Концепт, који „Паркинг сервис” примењује последњих година у решавању проблема паркирања у Београду, донео је углед овом предузећу и наишао на добар пријем широм земље. Стручњаци ЈКП „Паркинг сервис“ израдили су идејне пројекте за регулацију система паркирања у Суботици, Аранђеловцу, Панчеву, Врњачкој бањи, Зајечару и Крагујевцу, а протокол о сарадњи потписан је са ЈП „Градски паркинг“ из Скопља. Систем „Око соколово“ привукао је велику пажњу и већ је презентован бројним домаћим и страним компанијама, које су заинтересоване за овај начин увођења комуналног реда у области паркирања.

Данас, ЈКП „Паркинг сервис“ користи и одржава више од 43.000 паркинг места. Од овог броја, више од 34.000 налази се под режимом наплате у зонираном подручју, док се око 9.250 паркинг места налази у гаражама и на паркиралиштима.