Мапе подзона

За власнике повлашћене паркинг карте

ЗОНА
ОПИС
МАПА
A

Власници повлашћене паркинг карте за паркирање за зону А своја возила могу паркирати без временског ограничења на обележеним паркинг местима у зони А, зони 2.0, 2.0.1 и зони 2.0.2

1.0

Власници повлашћене паркинг карте за паркирање за зону 1.0 своја возила могу паркирати без временског ограничења на обележеним паркинг местима у црвеној зони (зони 1.0), зони 2.0, 2.0.1 и зони 2.0.2

2.0

Власници повлашћене паркинг карте за паркирање за зону 2.0 своја возила могу паркирати без временског ограничења на обележеним паркинг местима у 2.0 и 2.0.2 зони

2.0 Немањина

Изузетно, власници повлашћене паркинг карте из Немањине улице (у кругу двојке) своја возила могу паркирати без временског ограничења на обележеним паркинг местима у 2.0, 2.0.2 и 3.1 зони

2.0.1

Власници повлашћене паркинг карте за паркирање за зону 2.0.1 своја возила могу паркирати без временског ограничења на обележеним паркинг местима и у подзони 3.2 и у „плавој” зони на платоу у Улици Мике Аласа

2.0.2

Власници повлашћене паркинг карте за паркирање за зону 2.0.2 своја возила могу паркирати без временског ограничења на обележеним паркинг местима у зони 2.0.2 и зонама A, 2.0 и 2.0.1

2.1

Власници повлашћене паркинг карте за паркирање за зону 2.1 своја возила могу паркирати без временског ограничења на обележеним паркинг местима само у 2.1 зони

2.2

Власници повлашћене паркинг карте за паркирање за зону 2.2 своја возила могу паркирати без временског ограничења на обележеним паркинг местима и у подзонама 3.1 и 3.3

3.1

Власници повлашћене паркинг карте за паркирање за зону 3.1 своја возила могу паркирати без временског ограничења на обележеним паркинг местима и у подзони 3.6

3.2

Власници повлашћене паркинг карте за паркирање за зону 3.2 своја возила могу паркирати без временског ограничења на обележеним паркинг местима и у подзони 3.5 и у „плавој” зони на платоу у Улици Мике Аласа

3.3

Власници повлашћене паркинг карте за паркирање за зону 3.3 своја возила могу паркирати без временског ограничења на обележеним паркинг местима и у подзонама 3.1 и 2.2

3.4

Власници повлашћене паркинг карте за паркирање за зону 3.4 своја возила могу паркирати без временског ограничења на обележеним паркинг местима и у подзони 3.3

3.5

Власници повлашћене паркинг карте за паркирање за зону 3.5 своја возила могу паркирати без временског ограничења на обележеним паркинг местима и у подзонама 3.2 и 3.8 и у „плавој” зони на платоу у Улици Мике Аласа

3.6

Власници повлашћене паркинг карте за паркирање за зону 3.6 своја возила могу паркирати без временског ограничења на обележеним паркинг местима и у подзони 3.1

3.7

Власници повлашћене паркинг карте за паркирање за зону 3.7 своја возила могу паркирати без временског ограничења на обележеним паркинг местима и у подзонама 3.4 и 3.6

3.8

Власници повлашћене паркинг карте за паркирање за зону 3.8 своја возила могу паркирати без временског ограничења на обележеним паркинг местима зелене зоне 3.8 и 3.5

3.9

Власници повлашћене паркинг карте за паркирање за зону 3.9 своја возила могу паркирати без временског ограничења на обележеним паркинг местима зелене зоне 3.9

3.10

Власници повлашћене паркинг карте за паркирање за зону 3.10 своја возила могу паркирати без временског ограничења на обележеним паркинг местима и у подзони 3.6

3.11

Власници повлашћене паркинг карте за паркирање за зону 3.11 своја возила могу паркирати без временског ограничења на обележеним паркинг местима зелене зоне 3.11

3.13

Власници повлашћене паркинг карте за паркирање за зону 3.13 своја возила могу паркирати без временског ограничења на обележеним паркинг местима зелене зоне 3.13

4.0

Власници повлашћене паркинг карте за паркирање за зону 4.0 своја возила могу паркирати без временског ограничења на обележеним паркинг местима плаве зоне 4.0 и у подзони 4.6 (приказане на слици)

4.2

Власници повлашћене паркинг карте за паркирање за зону 4.2 своја возила могу паркирати без временског ограничења на обележеним паркинг местима плаве зоне 4.2

4.3

Власници повлашћене паркинг карте за паркирање за зону 4.3 своја возила могу паркирати без временског ограничења на обележеним паркинг местима плаве зоне 4.3

4.6

Власници повлашћене паркинг карте за паркирање за зону 4.6 своја возила могу паркирати без временског ограничења на обележеним паркинг местима плаве зоне 4.6 и у подзони 4.0

Напомена: Мапе подзона су оријентационе. Тачну информацију о улицама које припадају одређеној подзони можете добити у Корисничком сервису.