Мапе подзона

За власнике повлашћене паркинг карте

ЗОНА
ОПИС
МАПА
A

Власници повлашћене паркинг карте за паркирање за зону А своја возила могу паркирати без временског ограничења на обележеним паркинг местима у зони А, зони 2.0, 2.0.1 и зони 2.0.2

Преузмите мапу

1.0

Власници повлашћене паркинг карте за паркирање за зону 1.0 своја возила могу паркирати без временског ограничења на обележеним паркинг местима у црвеној зони (зони 1.0), зони 2.0, 2.0.1 и зони 2.0.2

Преузмите мапу

 

2.0

Власници повлашћене паркинг карте за паркирање за зону 2.0 своја возила могу паркирати без временског ограничења на обележеним паркинг местима у 2.0 и 2.0.2 зони

Преузмите мапу

2.0 Немањина

Изузетно, власници повлашћене паркинг карте из Немањине улице (у кругу двојке) своја возила могу паркирати без временског ограничења на обележеним паркинг местима у 2.0, 2.0.2 и 3.1 зони

Преузмите мапу

2.0.1

Власници повлашћене паркинг карте за паркирање за зону 2.0.1 своја возила могу паркирати без временског ограничења на обележеним паркинг местима и у подзони 3.2 и у „плавој” зони на платоу у Улици Мике Аласа

Преузмите мапу

2.0.2

Власници повлашћене паркинг карте за паркирање за зону 2.0.2 своја возила могу паркирати без временског ограничења на обележеним паркинг местима у зони 2.0.2 и зонама A, 2.0 и 2.0.1

Преузмите мапу

2.1

Власници повлашћене паркинг карте за паркирање за зону 2.1 своја возила могу паркирати без временског ограничења на обележеним паркинг местима само у 2.1 зони

Преузмите мапу

2.2

Власници повлашћене паркинг карте за паркирање за зону 2.2 своја возила могу паркирати без временског ограничења на обележеним паркинг местима и у подзонама 3.1 и 3.3

Преузмите мапу

3.1

Власници повлашћене паркинг карте за паркирање за зону 3.1 своја возила могу паркирати без временског ограничења на обележеним паркинг местима и у подзони 3.6

Преузмите мапу

3.2

Власници повлашћене паркинг карте за паркирање за зону 3.2 своја возила могу паркирати без временског ограничења на обележеним паркинг местима и у подзони 3.5 и у „плавој” зони на платоу у Улици Мике Аласа

Преузмите мапу

3.3

Власници повлашћене паркинг карте за паркирање за зону 3.3 своја возила могу паркирати без временског ограничења на обележеним паркинг местима и у подзонама 3.1 и 2.2

Преузмите мапу

3.4

Власници повлашћене паркинг карте за паркирање за зону 3.4 своја возила могу паркирати без временског ограничења на обележеним паркинг местима и у подзони 3.3

Преузмите мапу

3.5

Власници повлашћене паркинг карте за паркирање за зону 3.5 своја возила могу паркирати без временског ограничења на обележеним паркинг местима и у подзонама 3.2 и 3.8 и у „плавој” зони на платоу у Улици Мике Аласа

Преузмите мапу

3.6

Власници повлашћене паркинг карте за паркирање за зону 3.6 своја возила могу паркирати без временског ограничења на обележеним паркинг местима и у подзони 3.1

Преузмите мапу

3.7

Власници повлашћене паркинг карте за паркирање за зону 3.7 своја возила могу паркирати без временског ограничења на обележеним паркинг местима и у подзонама 3.4 и 3.6

Преузмите мапу

3.8

Власници повлашћене паркинг карте за паркирање за зону 3.8 своја возила могу паркирати без временског ограничења на обележеним паркинг местима зелене зоне 3.8 и 3.5

Преузмите мапу

3.9

Власници повлашћене паркинг карте за паркирање за зону 3.9 своја возила могу паркирати без временског ограничења на обележеним паркинг местима зелене зоне 3.9

Преузмите мапу

3.10

Власници повлашћене паркинг карте за паркирање за зону 3.10 своја возила могу паркирати без временског ограничења на обележеним паркинг местима и у подзони 3.6

Преузмите мапу

3.11

Власници повлашћене паркинг карте за паркирање за зону 3.11 своја возила могу паркирати без временског ограничења на обележеним паркинг местима зелене зоне 3.11

Преузмите мапу

3.13

Власници повлашћене паркинг карте за паркирање за зону 3.13 своја возила могу паркирати без временског ограничења на обележеним паркинг местима зелене зоне 3.13

Преузмите мапу

3.14

Власници повлашћене паркинг карте за паркирање за зону 3.14 своја возила могу паркирати без временског ограничења на обележеним паркинг местима зелене зоне 3.14 и плаве зоне 4.2

Преузмите мапу

3.15

Власници повлашћене паркинг карте за паркирање за зону 3.15 своја возила могу паркирати без временског ограничења на обележеним паркинг местима зелене зоне 3.15 и плаве зоне 4.3 

Преузмите мапу

4.0

Власници повлашћене паркинг карте за паркирање за зону 4.0 своја возила могу паркирати без временског ограничења на обележеним паркинг местима плаве зоне 4.0 и у подзони 4.6 (приказане на слици)

Преузмите мапу

4.2

Власници повлашћене паркинг карте за паркирање за зону 4.2 своја возила могу паркирати без временског ограничења на обележеним паркинг местима плаве зоне 4.2 и зелене зоне 3.14 

Преузмите мапу

4.3

Власници повлашћене паркинг карте за паркирање за зону 4.3 своја возила могу паркирати без временског ограничења на обележеним паркинг местима плаве зоне 4.3 и зелене зоне 3.15

Преузмите мапу

4.6

Власници повлашћене паркинг карте за паркирање за зону 4.6 своја возила могу паркирати без временског ограничења на обележеним паркинг местима плаве зоне 4.6 и у подзони 4.0

Преузмите мапу

4.7

Власници повлашћене паркинг карте за паркирање за зону 4.7 своја возила могу паркирати без временског ограничења на обележеним паркинг местима плаве зоне 4.7

Преузмите мапу

Напомена: Мапе подзона су оријентационе. Тачну информацију о улицама које припадају одређеној подзони можете добити у Корисничком сервису.