Међународни терминал

Међународни терминал ЈКП „Паркинг сервис“, у чијем саставу се налази Царинска испостава Терминал Београд (бр. 11568), налази се на ободу града Београда, на коридору 10, најзначајнијој саобраћајници у региону. Позициониран је на раскрсници путева који спајају Београд, Загреб, Будимпешту, Скопље, Атину, Софију и Истанбул, и на површини од преко 8 ha. Служба „Међународни терминал“ задовољава највише стандарде пословања, и пружа све услуге на једном месту неопходне за функционисање овако великог логистичког центра.

На Међународном терминалу могу се добити следеће услуге:

 • Паркирање теретних возила у царинском поступку
 • Паркирање возила на посебном паркиралишту у комплексу „Међународни терминал“
 • Јавног царинског складишта типа А држаоца
 • Јавног комерцијалног складишта
 • Закуп пословног простора
 • Царињења робе и консултантске услуге

На Међународном терминалу постоји бесплатни Wi-Fi интернет. Корисници шифру за приступ овој мрежи могу да добију код инкасанта.

Најчешћа питања и одговоре о Међународном терминалу прочитајте овде.

Међународни терминал

Служба
„Међународни терминал“
Нови Београд, Улица Преконошка бр. 12
Teл: 011/2195-020, 011/2197-022
Teл/факс 011 2195- 020

e-mail: rdp@parking-servis.co.rs

Јавно царинско складиште

Царинска испостава 11568 Београд за брзо царињење робе на точковима, налази се у оквиру комплекса Међународни терминал  на Новом Београду од 1984. године.

У Јавном царинском складишту пружају се следеће услуге:

 • пријем возила са робама за царињење
 • манипулације робама под царинским надзором (истовар, утовар и претовар).
 • складиштење роба

Услугу Јавног царинског складишта пружамо на површини од 3080 m2, затвореног простора, типа А држаоца, као и отворено царинско складиште површине 265 m². Као држаоци Јавног царинског складишта, одговорни смо да се роба смештена у складишту не узима или не премешта без царинског надзора.

Услугу Јавног комерцијалног складишта пружамо за ускладиштење робе која је увозно оцарињена на Царинској испостави 11568 Међународни терминал и за робу која је у припреми за извозно царињење.

Надокнада за пружене услуге зависи од тежине робе којом се врши манипулација и дужине боравка у складишту – лежарине, а дефинисана је Ценовником услуга Јавног царинског складишта и Ценовником услуга Јавног комерцијалног складишта.

Радно време: радним данима и суботом 08.00 – 20.00 часова.

Услови пословања

Налог

Царински паркинг

Служба Међународни терминал, пружа услугу коришћења подлоге Међународног терминала у царинском поступку. Под наведеном услугом подразумева се прихват и смештај теретних возила, у капацитету који износи 314 паркинг места.

Ценовник

 • Услуга коришћења подлоге Међународног терминала у царинском поступку за првих 12 недељивих започетих сати - 1900
 • Услуга коришћења подлоге Међународног терминала у царинском поступку за сваких нових 12 недељивих започетих сати - 700

Цена услуге коришћења подлоге Међународног терминала у царинском поступку обухвата: паркирање теретних и других возила корисника у царинском поступку, вагање на колској електромеханичкој ваги за кориснике којима је у царинском поступку издат налог надлежног царинског органа за вагање уз обавезу издавања вагарског листа, као и коришћење јавног купатила.

Радно време: 00-24 часа, 365 дана у години. 

Паркинг за путничка возила

Посебно паркиралиште у оквиру комплекса „Међународни терминал“ има капацитет од 219 места, од којих су два резервисана за возила особа са инвалидитетом.

Ценовник

*Накнада за наведену услугу обрачунава се по започетом часу, као једнократно – дневно паркирање или као месечна претплата. 

На овом објекту постоји могућност коришћења Parking pass и припејд паркинг картице.

Пословни простор

Међународни терминал располаже са 3.547,53 m2 квалитетног канцеларијског простора у више пословних зграда.

Пословни простор издаје се у закуп за обављање послова шпедиције и транспорта. Тренутно, пословни простор користи 137 шпедицијe.

ЈКП „Паркинг сервис“ на Међународном терминалу располаже и са пословно – канцеларијским простором који користи Управа Царина, царинска испостава 11568 – Царинарница Београд за обављање послова царињења и пословним простором који користи ЈП „Пошта Србије“. 

Пешачке зоне

 

Како би се очували најстарији делови града и обезбедио простор за неометано кретање пешака, уведене су зоне у којима је приступ моторним возилима ограничен.

По ободу пешачких зона у центру Београда и центру Земуна постављени су потапајући стубићи, који омогућавају приступ возилима за хитне интервенције и возилима која имају посебне дозволе.

 

 

Пренос возила

Служба за експлоатацију возила ЈКП „Паркинг сервис“ налази се у приправности 24 сата дневно, сваког дана у години. Специјалне дизалице,  тзв. „паук“, ангажују се за ванредне ситуације, као што су саобраћајне незгоде, елементарне непогоде,  ватрогасне и хитне медицинске интервенције.

ЈКП „Паркинг сервис“ има незамењиву улогу у одржавању комуналног реда на свим јавним површинама у Београду.  Поступајући по налогу Саобраћајне полиције, Комуналне милиције и Комуналне инспекције, „Паркинг сервис“ омогућава несметан проток саобраћаја на коловозима и тротоарима, уклањањем возила из прекршаја, а посебном дизалицом обавља се и пренос камиона и аутобуса.

Возила за која је установљено да се налазе у саобраћајном прекршају, преносе се на неколико локација у Београду:

Радно време објеката: 00-24 часа (Милеве Марић Ајнштајн: радним данима 7.30-22.00, суботом 7.00-14.30 часова)

Све информације о возилима пренетим по налогу надлежних органа доступне су путем телефона 11011

Све процедуре и прописе о преносу возила прочитајте овде.

„ЗЕЛЕНИ ПАУК”

У циљу очувања зелених површина у Београду, „Паркинг сервис“ је наменио три дизалице, које по налогу Комуналне инспекције уклањају непрописно паркирана возила у парковима и на шеталиштима. Специјализована возила су лако уочљива, јер на каросерији имају исцртане мотиве природе, где преовлађују зелене боје.

„Зелени паук“ својим активностима доприноси очувању природе, безбедности пешака у парковима и деце на игралиштима и у близини школа и предшколских установа.

Комунална инспекција, ако уочи прекршај или по пријави грађана затекне возило на зеленој површини, налаже власнику возила да исто помери. Уколико возач не поступи по инструкцијама надлежног органа, „Зелени паук“ преноси аутомобил до најближег плаца Предузећа. Власник своје возило може преузети тек по измирењу свих трошкова.

Блокада возила

ЈКП „Паркинг сервис” Београд је на основу Одлуке о јавним паркиралиштима овлашћено да, ради наплате доспелих потраживања, задржи паркирано возило у складу са законом.

На возило се поставља уређај за спречавање одвожења возила са јавног паркиралишта, а на видном месту налепница са упозорењем да је возило блокирано и обавештењем о условима за деблокаду возила.