Питања и одговори

Међународни терминал

1. Које све услуге пружа Служба „Међународни терминал” ЈКП „Паркинг сервис”, чије седиште је у Блоку 43 на Новом Београду?

Служба „Међународни терминал” ЈКП „Паркинг сервис” пружа услуге:

  • изнајмљивања пословног простора предузећима која се баве посредовањем у царинском поступку и организацијом транспорта;
  • организује паркирање возила која транспортују робу у царинском поступку;
  • путнички паркинг са дневном картом и претплатом;
  • организује смештај царинске робе у јавно царинско складиште и смештај робе у комерцијално складиште;
  • шпедитерских послова (посредовањем у царинском поступку и организацијом транспорта);
  • у оквиру комплекса ЈКП „Паркинг сервис” у Блоку 43 на Новом Београду, налази се Царинска испостава 11568 Царинарнице Београд, мењачница, као и шалтер ЈП „ПТТ”.

2. Да ли је на „Међународном терминалу” могуће паркирати теретна возила и аутобусе?

На царинском терминалу у Блоку 43 на Новом Београду се могу паркирати само теретна возила која се баве превозом робе у царинском поступку.

У ванредним случајевима и када за то постоје оправдани разлози, могуће је паркирати теретна возила и аутобусе, али уз правовремену најаву, како би се прибавиле потребне сагласности. 

3. Да ли постоји могућност безготовинског плаћања услуга на „Међународном терминалу”?

Када је са правним лицем закључен уговор о пружању услуга коришћења подлоге „Међународног терминала”, тада се правном лицу као уговорној страни, може омогућити безготовинско плаћање. 

4. Шта је све од документације потребно за плаћање паркирања на царинском теретном паркингу преко рачуна?

За плаћање паркирања на царинском теретном паркингу преко рачуна потребна је следећа документација:

  • Захтев за склапање уговора на меморандуму фирме са регистарским бројевима камиона,
  • Две бланко менице и потврда о њиховој валидности из матичне банке,
  • Фотокопија депо и ОП обрасца,
  • Сви потребни подаци о фирми из АПР-а.