Делатност

Основна делатност Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис” је управљање, коришћење и  одржавање јавних паркиралишта и гаража у Београду. На територији 10 градских општина налази се више од 34.000 паркинг места у зонираном подручју, а возачима је на располагању и око 9.250 паркинг места у гаражама и на паркиралиштима.

Историјат

 

У складу са саобраћајним потребама, још 1971. године, град Београд је основао „Дирекцију за јавне гараже и паркиралишта”, у којој је било запослено 60-ак људи, који су се бринули о увођењу паркинг реда у центру престонице Југославије, као и о три гараже. 

Након неколико промена имена, али не и делатности, 20 година касније Скупштина града Београда оснива Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис”.

 

 

Руководство и организација

Органи Предузећа су Надзорни одбор и директор Предузећа.

Приликом обављања послова из своје надлежности Надзорни одбор поступа у складу са чланом 37. Статута ЈКП „Паркинг сервис“ Београд.

Руководство

Андрија Чупковић, в. д. директора

Никола Крајновић, извршни директор за правне, финансијске и комерцијалне послове

Милош М. Петровић, извршни директор за заједничке послове

Раденко Вуковић, извршни директор за послове информационих технологија и контроле паркирања

Владимир Богићевић, извршни директор за оперативне и техничке послове

Надзорни одбор

Миливоје Илић, председник

Јела Миленковић, члан

Никола Крајновић, члан

 

Организациона шема предузећа

Стандарди и признања

 

Иновације у области паркирања и њихова имплементација, праћење светских трендова, очување животне средине, постављање стандарда, задовољство корисника и запослених, приоритети су у пословању „Паркинг сервиса”. 

Предузеће интензивно развија и софтверска решења у оквиру концепта „еПаркинг”, попут аутоматизоване контроле паркирања „Око соколово”, јединствене апликације за мобилне телефоне и „електронског шалтера” за бесконтактну комуникацију са клијентима.

 

 

 

Документа

Правилник о уређивању поступка

Обавеза Наручиоца је да  на интернет страници Наручиоца, сходно члану 88.  ЗЈН (Сл.гласник 91/19)  објављује План јавних набавки као и све измене и допуне Плана јавних набавки. Такође у складу са чл 49. ЗЈН (Сл.гласник 91/19)  Наручилац објављује Акт о ближем уређењу поступка јавних набавки.

 

План јавних набавки

Закон о јавним набавкама (Сл. гласник Републике Србије, број 91/19)

 

Развојни пројекти

Пратећи и предвиђајући раст и развој Београда, Служба за инвестиције и изградњу ЈКП „Паркинг сервис” непрестано ради на осмишљавању нових пројеката, који би олакшали и улепшали свакодневицу Београђана и њихових гостију.