Гаража са резервисаним паркинг местима „Центротекстил”

Адреса: Булевар Михајла Пупина бр. 181

Број паркинг места за аутомобиле: 39

Број паркинг места за мотоцикле: 28

Радно време: 00-24 часа (365 дана годишње) 

Напомена:

  • Приликом закључења Уговора о претплати, корисник једнократно плаћа издавање ТАГ налепнице која служи за управљање гаражним вратима, као и издавање ТАГ привеска који служи за коришћење пешачких врата, по важећем ценовнику ЈКП „Паркинг сервис“ Београд.
  • Услугу претплате физичка лица плаћају месечно или квартално путем опште уплатнице, налога за уплату или у пословницама корисничког сервиса, а правна лица квартално.
  • За изгубљену или оштећену ТАГ налепницу и ТАГ привезак плаћа се надокнада по важећем ценовнику.