Политика приватности

Јавно комунално предузеће за јавне гараже и паркиралишта  „ПАРКИНГ СЕРВИС“  Београд,

Београд, Ул. Кнеза Вишеслава бр. 27

Број: 1856/1

Датум: 13.03.2023.

Београд, 14.03.2023. године

 

ОПШТЕ

Тачка 1.

Општим условима за коришћење мобилне апликације за паркирање ЈКП „Паркинг сервис“ Београд (у даљем тексту: мобилна апликација), прописују се услови за стицање својства Корисника апликације која садржи следеће подсистемe:

 1. Подсистем за плаћање услуге паркирања на општим паркиралиштима у зонираном подручју, општим паркиралиштима изван зонираног подручја и на посебним паркиралиштима без контролисаног уласка/изласка возила на којима се примењује систем контроле и наплате као на општим паркиралиштима (СМС паркиралишта) – Подсистем 1;
 2. Подсистем за плаћање услуга паркирања у гаражама, вишеетажним паркинг просторима (ВЕПП) и посебним паркиралиштима са контролисаним уласком/изласком возила, на којима су инсталирани системи аутоматизације за наплату услуга паркирања – Подсистем 2;
 3. Подсистем за плаћање услуге паркирања по издатом електронском налогу за плаћање електронске дневне паркинг карте - еДПК – Подсистем 3;
 4. Подсистем за навођење Корисника услуга паркирања на слободна паркинг места у зонираном подручју, где су постављени паркинг сензори, као и у гаражама, ВЕПП и посебним паркиралиштима са контролисаним уласком/изласком возила (услуга изван система наплате) – Подсистем 4;

Ови Општи услови важе на следећим паркиралиштима под наплатом:

 • Општим паркиралиштима под наплатом у зонираном подручју са временским ограничењем;
 • Општим паркиралиштима под наплатом изван зонираног подручја без временског ограничења;
 • Посебним паркиралиштима без контролисаног уласка/изласка возила на којима се примењује систем контроле и наплате као на општим паркиралиштима без временског ограничења (СМС паркиралишта)
 • Гаражама, вишеетажним паркинг просторима (ВЕПП) и посебним паркиралиштима са контролисаним уласком/изласком возила.

 Обавештења у мобилној апликацији:

Мобилна апликација омогућава корисницима, да за сва возила, чије регистарске ознаке су евидентиране у апликацији, добију обавештења:

- о истеку паркирања,

- издатим електронским дневним паркинг картама и

- локацијама на које је „паук“ пренео возило („где је мој ауто“).

Тачка 2.

Услови коришћења услуге паркирања у оквиру Подсистема из Тачке 1. под 1), прописани су Одлуком о јавним паркиралиштима на територији града Београда и Решењем о општим паркиралиштима, која у свему обавезују Корисника апликације.

Корисник мобилне апликције може користити и други начин куповине паркинг карте и плаћања услуга, прописан Одлуком о јавним паркиралиштима.

Тачка 3.

Начин приступа и коришћења мобилне апликације дефинисан је Корисничким упутством.

Општи услови и Корисничко Упутство доступни су јавности на сајту www.parking-servis.co.rs и у Корисничком сервису Предузећа, на локацијама у Ул. Милешевска бр. 51., Ул. Таковска бр. 31. и Ул. Булевар Милутина Миланковића бр. 134.

Све потребне информације у вези са стицањем својства Корисника апликације и начином коришћења мобилне апликације, могу се добити позивањем Сервисног центра града Београда на број телефона 11011, преко електронске адресе info@parking-servis.co.rs, непосредно на шалтерима Корисничког сервиса Предузећа на локацијама: Милешевска бр. 51, Таковска  бр. 31. и Булевар Милутина Миланковића бр. 134, Београд, сваким радним даном од 07.00 – 21.00 час и суботом од 07.00 – 14.00 часова.

Тачка 4.

Корисници мобилне апликације могу бити физичка и правна лица.

КОРИШЋЕЊЕ МОБИЛНЕ АПЛИКАЦИЈЕ

Тачка 5.

Услуге коришћења општих паркиралишта под наплатом у зонираном и изван зонираног подручја, као и коришћења СМС паркиралишта, корисник паркиралишта може платити путем СМС поруке или куповином електронске паркинг карте; издати електронски налог за плаћање еДПК у зонираном подручју, изван зонираног подручја или на СМС паркиралишту, плаћањем на шалтерима Корисничког сервиса Предузећа, путем банака или Поште, а услуге у гаражама, вишеетажним паркинг просторима (ВЕПП) и посебним паркиралиштима са контролисаним уласком/изласком возила, на којима су инсталирани системи аутоматизације за наплату услуга паркирања, плаћањем готовином на благајнама у наплатним кућицама или наплатним станицама, као и путем  Припејд паркинг картице или Parking PasS временске паркинг картице. 

Поред начина плаћања наведених у ставу 1. ове тачке, мобилна апликација омогућава Кориснику апликације алтернативни вид плаћања наведених услуга, на начин како је то прописано овим Општим условима.

Мобилна апликација омогућава и функционалније коришћење система слободних паркинг места, у зонираном подручју, где су постављени паркинг сензори, као и у гаражама, ВЕПП и на посебним паркиралиштима, тако што на основу података о слободним паркинг местима наводи Корисника до слободних паркинг места у зонираном подручју, односно до жељеног објекта – локације, на основу његовог упита – услуга изван система наплате која је доступна кориснику преко Подсистема 4.

Тачка 6.

Коришћење мобилне апликације је детаљно регулисано Корисничким упутством, при чему су основни подаци о коришћењу следећи:

 • Корисник се региструје путем уноса тражених података (username и password);
 • Уноси регистарску ознаку једног или више возила;
 • Врши одабир једног од 4 предвиђена Подсистема, зависно од врсте услуге коју жели да користи.

Одабиром Подсистема 1, 2. или 3. Корисник мобилне апликације бира и начин плаћања дате услуге:

 • Из Депозита - Подсистем 1.,2. и 3;
 • Платном картицом (Dina card, Master card, Maestro, American express, Visa и Visa electron) - Подсистем 1.,2. и 3;
 • Класичном СМС поруком – искључиво за коришћење услуге паркирања плаћањем унапред - Подсистем 1.

Плаћање услуга из Депозита врши се  на следећи начин:

 • Уплаћује се искључиво и директно у апликацији, где Корисник кроз апликацију уноси број платне картице и дефинисану вредност депозита коју Корисник бира, након чега Депозит постаје средство плаћања;
 • Путем апликације наведени подаци се шаљу банци, која одобрава или одбија новчану транскацију и о томе обавештава Корисника путем апликације;
 • Податке о платним картицама кроз апликацију има искључиво банка. Евидентирање свих извршених уплата на име депозита се прати кроз мобилну апликацију али и кроз постојећи информациони систем Предузећа;
 • Финансијска средства од уплате депозита, сливају се на наменски рачун ЈКП „Паркинг сервис-а“ који је отворен код банке;
 • Извештавање Корисника о потрошњи средстава из Депозита, врши се кроз мобилну апликацију;
 • Корисник преко мобилне апликације, а након сваке извршене трансакције, добија информације о потрошњи средстава из Депозита за све плаћене услуге Предузећа (историја потрошње).

КОРИШЋЕЊЕ МОБИЛНЕ АПЛИКАЦИЈЕ У ПОДСИСТЕМУ 1

 Тачка 7.

Мобилна апликација у Подсистему 1, омогућава Кориснику апликације избор:

 • Плаћања услуге коришћења општих паркиралишта под наплатом у зонираном подручју са временским ограничењем, куповином електронске сатне, односно електронске полусатне паркинг карте, за унапред одређено време коришћења паркиралишта до прописаног максимално дозвољеног времена задржавања на општем паркиралишту у зони (ограничено и продужено време паркирања);
 • Плаћања услуге коришћење општих паркиралишта под наплатом изван зонираног подручја без временског ограничења, куповином електронске сатне или електронске вишесатне паркинг карте (на оним паркиралиштима на којима је предвиђено плаћање услуге паркирања путем електронске вишесатне паркинг карте), за унапред одређено време коришћења паркиралишта;
 • Плаћање услуге коришћења СМС посебних паркиралишта куповином електронске сатне или електронске вишесатне паркинг карте, за унапред одређено време коришћења паркиралишта.

Одабиром коришћења апликације у Подсистему 1, Корисник бира одговарајућу опцију: зона (А, Зона 1 – црвена, Зона 2 – Жута; Зона 3 – Зелена), ван зонирано подручје или СМС паркиралиште, као и начин плаћања услуге (депозит, платна картица, класична СМС порука). Апликација ће омогућити Кориснику паркиралишта који је започео коришћење услуге паркирања (паркирањем возила на паркинг месту), плаћање паркирања у задатом временском периоду, које Корисник одређује унапред, на основу важећег ценовника Предузећа.

Плаћање услуге паркирања на општим паркиралиштима под наплатом у зонираном подручју са временским ограничењем

Време коришћења општих паркиралишта у зонираном подручју обухвата ограничено време паркирања и време продуженог паркирања под посебним условима у погледу цене и утврђеног времена паркирања.

Куповином електронске паркинг карте преко ове апликације у Подсистему 1, евидентира се час и минут куповине, и од тог момента све трансакције Корисника апликације, унутар истог паркиралишта, могу трајати највише до истека ограниченог (продуженог) времена паркирања, и то: у ЗОНИ А – максимално 30 минута (ограничено време паркирања); ЗОНА 1 – ЦРВЕНА ЗОНА - 60 минута (ограничено време паркирања) + 30 минута (продужено време паркирања) – максимално 90 минута; ЗОНА 2 – ЖУТА ЗОНА - 120 минута (ограничено време паркирања) + 60 минута (продужено време паркирања) – максимално 180 минута; ЗОНА 3 – ЗЕЛЕНА ЗОНА - 180 минута (ограничено време паркирања) +  60 минута (продужено време паркирања) – максимално 240 минута.

Корисник који је платио услугу паркирања унапред електронским путем, након истека времена за које је плаћена услуга паркирања, путем апликације, по правилу, добија обавештења о истеку тог времена, са могућношћу да плати услугу паркирања  до истека максимално дозвољеног времена паркирања из претходног става. Обавештење о истеку времена за које је плаћена услуга паркирања, Корисник добија преко апликације искључиво уколико је повезан на интернет и уколико за то постоје техничке могућности. Уколико корисник не добије обавештење о истеку времена за које је плаћена услуга паркирања, то га не ослобађа обавезе да услугу плати у складу са Одлуком о јавним паркиралиштима.

Корисник паркиралишта који је платио услугу паркирања унапред електронским путем, након истека ограниченог (продуженог) времена паркирања у зонираном подручју, користи услугу паркирања под условима који важе за паркирање у дневном трајању и истом се издаје електронски налог за плаћање еДПК у складу са Одлуком о јавним паркиралиштима.

Плаћања услуге коришћење општих паркиралишта под наплатом изван зонираног подручја и услуга коришћења СМС посебних паркиралишта, без временског ограничења

Корисник који је платио услугу паркирања унапред електронским путем, након истека времена за које је плаћена услуга паркирања, путем апликације добија обавештења о истеку тог времена, са могућношћу да плати услугу паркирања  до истека радног времена паркиралишта (време наплате паркирања).  Обавештење о истеку времена за које је плаћена услуга паркирања, Корисник добија преко апликације искључиво уколико је повезан на интернет и уколико за то постоје техничке могућности. Уколико корисник не добије обавештење о истеку времена за које је плаћена услуга паркирања, то га не ослобађа обавезе да услугу плати у складу са Одлуком о јавним паркиралиштима.

Корисник паркиралишта који је платио услугу паркирања унапред електронским путем, након истека времена за које је услуга плаћена, користи услугу паркирања под условима који важе за паркирање у дневном трајању и истом се издаје електронски налог за плаћање еДПК у складу са Одлуком о јавним паркиралиштима.

КОРИШЋЕЊЕ МОБИЛНЕ АПЛИКАЦИЈЕ У ПОДСИСТЕМУ 2

Тачка 8.

Одабиром коришћења апликације у Подсистему 2,  у гаражама,  вишеетажним паркинг просторима (ВЕПП) и посебним паркиралиштима са контролисаним уласком/изласком возила,  на којима су инсталирани системи аутоматизације за наплату услуга паркирања, Корисник ће приликом напуштања објекта платити паркирање уношењем података са паркинг карте (јединствени број картице) или фотографисањем путем мобилне апликације паркинг карте која излази из система.“

Избором начина плаћања (из Депозита или платном картицом) Корисник кроз апликацију плаћа паркинг и добија повратну информацију о успешној трансакцији.

Након извршеног плаћања услуге паркирања, корисник је у обавези да поступа у  складу са правилима која важе у гаражама, вишеетажним паркинг просторима (ВЕПП) и посебним паркиралиштима са контролисаним уласком/изласком возила.

КОРИШЋЕЊЕ МОБИЛНЕ АПЛИКАЦИЈЕ У ПОДСИСТЕМУ 3

Тачка 9.

Одабиром коришћења апликације у Подсистему 3, Корисник ће за возило одређене регистарске ознаке, моћи да плати услугу паркирања по издатом електронском налогу за плаћање еДПК , и то:

 • из Депозита или
 • путем платне картице.

 КОРИШЋЕЊЕ МОБИЛНЕ АПЛИКАЦИЈЕ У ПОДСИСТЕМУ 4.

Тачка 10.

Одабиром коришћења апликације у Подсистему 4 (навођење на слободна паркинг места), Корисник добија информацију о слободном паркинг месту у зонираном подручју, где су постављени паркинг сензори (доступно на сајту Предузећа), односно податак о локацији жељеног објекта (гараже, ВЕПП и посебних паркиралишта са контролисаним уласком/изласком возила), у коме су тренутно слободна паркинг места.

Навођење на слободна паркинг места, врши се одабиром одговарајуће адресе од стране Корисника у оквиру апликације. Након тога, помоћу навигације која је имплементирана у самој мобилној апликацији, Кориснику ће бити омогућено навођење до првог слободног паркинг места.

Коришћење апликације у Подсистему 4. је изван система наплате.

НАЧИН УПЛАТЕ ДЕПОЗИТА И ПЛАЋАЊЕ КАРТИЦАМА

Тачка 11.

Начин уплате депозита

По приступу мобилној апликацији и регистровању, Корисник може преко апликације вршити уплату Депозита (путем платних картица), тако што ће унети број своје платне картице и изабрати дефинисану вредност Депозита који жели да уплати у износу од: 200 динара, 500 динара, 1.000 динара, 2.000 динара  или 5.000 динара. Трошкови накнаде за уплату Депозита падају на терет Предузећа.

Уплата Депозита могућа је искључиво у динарима.

Депозит може уплатити физичко или правно лице.

Уколико се уплата депозита врши путем платних картица преко мобилне апликације, могу се користити следеће платне картице: DINA CARD, MASTER CARD, MAESTRO, AMERICAN EXPRESS, VISA и VISA ELECTRON, домаћих и иностраних банака.

Након што изабере вредност Депозита, Корисник у мобилну апликацију уноси тражене податке, односно уписује број своје платне картице, након чега се ти подаци преносе пословној банци Предузећа.

После сваке извршене трансакције плаћања Корисник добија информацију о успешности трансакције. Уколико је трансакција успешна, салдо Корисника мобилне апликације ће бити увећан за износ уплаћеног Депозита.

Предузеће ће, у случају подношења захтева путем мобилне апликације, од стране Корисника који је правно лице, издавати рачун на укупну вредност уплаћеног Депозита.

Допуна Депозита може се вршити на исти начин као и прва уплата Депозита. Уплаћена депонована средства корисник може користити за све услуге које су понуђене у апликацији, за које испуњава услове, на свим паркиралиштима под наплатом.

На уплату Депозита путем платних картица преко мобилне апликације, сходно се примењују и остали услови који су за плаћање путем платних картица, прописани тачком 12. ових Општих услова.

Тачка 12.

Плаћање путем платних картица

Плаћање услуга путем платних картица преко мобилне апликације омогућава Кориснику уплату Депозита из тачке 11., као и плаћање осталих услуга из Подсистема 1, 2. и 3.

Начин плаћања путем мобилне апликације може изабрати Корисник мобилне апликације, који поседује DINA CARD, MASTER CARD, MAESTRO, AMERICAN EXPRESS, VISA и VISA ELECTRON платну картицу, одобрену од стране банке издаваоца за online плаћање.

На банчином сајту, Корисник врши унос података са платне картице и обавља плаћање. Након сваке трансакције плаћања Корисник добија информацију о успешности трансакције.

За све трансакције обављене путем платних картица, трошкове провизије сноси Предузеће, изузев трошкова провизије (10,00 дин.) за трансакције које су мање од 200,00 динара.

Из сигурносних разлога, подаци о платној картици Корисника, су видљиви само Пословној банци Предузећа, као процесору картица. Сајт банке је заштићен и сигуран за овај начин плаћања.

Приликом уношења података о платној картици, поверљиве информације се преносе путем јавне мреже у заштићеној (криптованој) форми употребом SSL протокола и PKI система, као тренутно најсавременије криптографске технологије. Сигурност података приликом плаћања, гарантује процесор платних картица, Пословна банка Предузећа, па се тако комплетан процес наплате обавља на страницама банке.

Подаци о платној картици Корисника нису доступни Предузећу, тако да Предузеће није Руковалац тим подацима у смислу Закона о заштити података о личности - исте не обрађује (не прикупља и не чува), нити кроз мобилну апликацију за плаћање услуга паркирања, нити на било који други начин.

У случају евентуалног повраћаја средстава Кориснику, који је претходно платио неком од платних картица, делимично или у целости, а без обзира на разлог враћања, Предузеће је у обавези да повраћај врши искључиво преко DINA CARD, MASTER CARD, MAESTRO, AMERICAN EXPRESS, VISA и VISA ELECTRON метода плаћања, што значи да ће банка на захтев Предузећа обавити повраћај средстава на рачун корисника картице, са којег је извршена уплата.

Предузеће је своје пословање ускладило са захтевима PCI DSS PAYMENT CARD INDUSTRY DATA SECURITY STANDARDS.

Тачка 13.

Подаци о геолокацији

Приликом коришћења мобилне апликације на начин описан у тачкама 7.  и 10. ових Општих услова  за коришћење мобилне апликације за паркирање, ЈКП ”Паркинг сервис” Београд, не чува податке који се односе на локацију корисника, нити има информацију на којој се локацији корисник налази.

Секција “Локатор” пружа информације о броју и локацији тренутно слободних капацитета у гаражама, паркиралиштима и на уличним паркинг местима, која су покривена сензорима, као и локације објеката где се одлажу пренета возила. Уколико је корисник дозволио да апликација користи геолокацијске ресурсе телефона, тада је на мапи приказана и тренутна локација мобилног уређаја. Након одабира жељеног објекта, апликација ће у оквиру интегрисане Google мапе понудити навигацију кориснику до објекта.

Податак о геолокацији се користи приликом  утврђивања положаја корисника, у зонском систему паркирања, за аутоматско препоручивање паркинг зоне у којој се плаћа услуга. Податак о геолокацији није обавезан и корисник исти може онемогућити приликом коришћења саме апликације (у системским подешавањима мобилног уређаја) или након иницијалне инсталације, прихватањем или одбијањем дозволе за коришћење локације.

Податак о геолокацији се не користи када апликација није активна.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Општи услови дати су у складу са одредбама Закона о заштити потрошача, чиме је Предузеће испунило законску обавезу предуговорног обавештавања Корисника услуга.

Уколико Корисник мобилне апликације сматра да се Предузеће не придржава Општих услова има право да поднесе рекламацију позивањем Сервисног центра града Београда на број телефона 11011, електронском поштом, односно на E-mail Предузећа: info@parking-servis.co.rs, или непосредно на шалтерима Корисничког сервиса Предузећа на локацијама: Милешевска бр. 51, Таковска  бр. 31. и Булевар Милутина Миланковића бр. 134, Београд, у радно време Корисничког сервиса: понедељак-петак од 07.00 до 21.00 час, суботом од 07.00 до 14.00 часова.

Општи услови се примењују почев од 14.03.2023. године.

Предузеће задржава  право  да  у  складу  са  својом  пословном  политиком, односно  изменом законских прописа изврши промену ових Општих услова, о чему благовремено и на уобичајен начин обавештава Корисника.

У случају спора насталог поводом примене Општих услова, Предузеће ће предузети све да дође до мирног решења истог, као и да спор реши у духу добрих пословних обичаја, а у противном се уговара стварна и месна надлежност суда у Београду са чиме се Корисник мобилне апликације сагласио.

За ЈКП Паркинг сервис” Беoград

в.д. директора

Андрија Чупковић, спец.струк.менаџ.саобр.

 

 Општи услови коришћења Апликације