Паркирај и вози се

Систем „Паркирај и вози се“ (енг. Park and Ride) успостављен је на општим паркиралиштима изван зонираног подручја. Након паркирања возила корисници своје путовање могу даље наставити линијама јавног превоза који саобраћају у непосредној близини паркиралишта.

 • Опште паркиралиште изван зонираног подручја у Улици Владимира Поповића (292 паркинг места)
 • Опште паркиралиште изван зонираног подручја у Улици Владимира Поповића – плато 2 (234 паркинг места)
 • Опште паркиралиште изван зонираног подручја у Улици Владимира Поповића – плато 3 (350 паркинг места)
 • Опште паркиралиште изван зонираног подручја Ушће (96 паркинг места)

 

ЗА КОРИСНИКЕ БУС-ПЛУС ПРЕТПЛАТНЕ КАРТЕ

Паркиралиште без плаћања могу користити имаоци важеће БУС-ПЛУС претплатне картице који су власници возила и регистровали су се у корисничком сервису ЈКП „Паркинг сервис“.

Начин регистровања:

Корисник се може регистровати за бесплатно коришћење паркиралишта ако је:

• ималац важеће персонализоване електронске смарт карте за јавни линијски превоз са уплаћеном претплатном картом за текући месец, годину дана, календарску годину или којом остварује право на бесплатан превоз,

• власник регистрованог возила и

• да су подаци о регистарској ознаци возила и идентификациони број важеће персонализоване електронске смарт картице за јавни линијски превоз унети у електронски систем контроле паркирања ЈКП „Паркинг сервис“.

Напомене:

• Право на бесплатно паркирање корисник може да оствари само за једно возило

• Корисник БУС-ПЛУС треба да валидира у превозу на почетку месеца

• Регистровање у ЈКП „Паркинг сервис“ је обавезно једном годишње, а уколико се не допуни карта за превоз, губи се право на бесплатан паркинг

• Ако корисник направи прекид у месечним уплатама на БУС-ПЛУС карти, треба поново да се региструје у корисничком сервису

ЗА ОСТАЛЕ КОРИСНИКЕ

Сви остали возачи, који немају важећу БУС-ПЛУС претплатну карту, паркиралиште могу да користе:

 • куповином вишесатне паркинг карте
  • плаћање путем СМС-а на број 9118
  • цена: 150 динара
 • плаћањем паркирања по започетом сату
  • плаћање путем СМС-а на број 9119
  • цена: 31 динар

Више информација сви заинтересовани грађани могу да пронађу на сајту Секретаријата за саобраћај, на адреси www.bgsaobracaj.rs .