Паркирај и вози се

Систем „Паркирај и вози се“ (енг. Park and Ride) успостављен је на општим паркиралиштима изван зонираног подручја. Након паркирања возила корисници своје путовање могу даље наставити линијама јавног превоза који саобраћају у непосредној близини паркиралишта.

  • Опште паркиралиште изван зонираног подручја у Улици Владимира Поповића (292 паркинг места)
  • Опште паркиралиште изван зонираног подручја у Улици Владимира Поповића – плато 2 (234 паркинг места)
  • Опште паркиралиште изван зонираног подручја у Улици Владимира Поповића – плато 3 (350 паркинг места)
  • Опште паркиралиште изван зонираног подручја Ушће (96 паркинг места)

ЗА КОРИСНИКЕ  „БEOГРАДСКЕ КАРТИЦЕ"

Паркиралиште без плаћања могу користити имаоци важеће персонализоване картице за јавни превоз („Београдска картица"), који су власници возила и регистровали су се у корисничком сервису ЈКП „Паркинг сервис“.

Начин регистровања:

Корисник се може регистровати за бесплатно коришћење паркиралишта ако је:

• ималац важеће персонализоване електронске смарт карте за јавни линијски превоз са уплаћеном претплатном картом за текући месец, годину дана, календарску годину или којом остварује право на бесплатан превоз,

• власник регистрованог возила и

• да су подаци о регистарској ознаци возила и идентификациони број важеће персонализоване електронске смарт картице за јавни линијски превоз унети у електронски систем контроле паркирања ЈКП „Паркинг сервис“.

Напомене:

• Право на бесплатно паркирање корисник може да оствари само за једно возило

• Корисник „Београдску картицу" треба да валидира у превозу на почетку месеца

• Регистровање у ЈКП „Паркинг сервис“ је обавезно једном годишње, а уколико се не допуни карта за превоз, губи се право на бесплатан паркинг

• Ако корисник направи прекид у месечним уплатама на „Београдској картици", треба поново да се региструје у корисничком сервису

ЗА ОСТАЛЕ КОРИСНИКЕ

Сви остали возачи паркиралиште могу да користе под условима који важе на Општим паркиралиштима изван зонираног подручја (тзв.плава зона).

Више информација сви заинтересовани грађани могу да пронађу на сајту Секретаријата за саобраћај, на адреси www.bgsaobracaj.rs .