Паркирај и вози се

Систем „Паркирај и вози се“ (енг. Park and Ride) успостављен је на општим паркиралиштима изван зонираног подручја. Након паркирања возила корисници своје путовање могу даље наставити линијама јавног превоза који саобраћају у непосредној близини паркиралишта.

  • Опште паркиралиште изван зонираног подручја у Улици Владимира Поповића (104 паркинг места)
  • Опште паркиралиште изван зонираног подручја у Улици Владимира Поповића – плато 2 (200 паркинг места)
  • Опште паркиралиште изван зонираног подручја у Улици Владимира Поповића – плато 3 (350 паркинг места)
  • Опште паркиралиште изван зонираног подручја Ушће (96 паркинг места)

 

ЗА КОРИСНИКЕ МЕСЕЧНЕ ВОЗНЕ КАРТЕ, ОДНОСНО ВОЗНЕ ИСПРАВЕ ЗА ЈАВНИ ЛИНИЈСКИ ПРЕВОЗ

Паркиралиште без плаћања могу користити имаоци месечне возне карте, односно возне исправе за јавни линијски превоз, који су власници возила и регистровали су се у корисничком сервису ЈКП „Паркинг сервис“ Београд.

Начин регистровања:

Корисник се може регистровати за бесплатно коришћење паркиралишта ако је:

• ималац месечне возне карте односно возне исправе за јавни линијски превоз,

• власник регистрованог возила и

• да су подаци о регистарској ознаци возила и број месечне возне карте, односно возне исправе за јавни линијски превоз, унети у електронски систем контроле паркирања ЈКП „Паркинг сервис“ Београд.

Напомене:

• Право на бесплатно паркирање корисник може да оствари само за једно возило;

• Корисник треба да поседује месечну возну карту, односно возну исправу за јавни линијски превоз;

• Регистровање у ЈКП „Паркинг сервис“ Београд је обавезно једном годишње;

• Ако корисник направи прекид у месечним уплатама возне карте, односно возне исправе за јавни линијски превоз, треба поново да се региструје у Корисничком сервису.

 

ЗА ОСТАЛЕ КОРИСНИКЕ

Сви остали возачи, који немају месечну возну карту, односно возну исправу за јавни линијски превоз, паркиралиште могу да користе:

  • куповином вишесатне паркинг карте

- плаћање путем СМС-а на број 9118

- цена: 200,00 динара

  • плаћањем паркирања по започетом сату

- плаћање путем СМС-а на број 9119

- цена: 35,00 динара

 

Више информација сви заинтересовани грађани могу да пронађу на сајту Секретаријата за саобраћај, на адреси www.bgsaobracaj.rs .