Делатност

У Београду постоји 9 јавних гаража, 18 паркиралишта и jeднo СМС паркиралиштe, о чијем функционисању брине „Паркинг сервис”. Поред јавних паркинг капацитета, „Паркинг сервис” управља и одржава 23 гараже са резервисаним паркинг местима, којима приступ имају само возила са ТАГ налепницама, чији су власници потписали уговор о месечном закупу.

У циљу бржег протока и ефикасније експлоатације капацитета, гараже и паркиралишта су опремљена најсавременијим аутоматским системима контроле уласка и изласка, као и наплате услуга. У улицама ужег и ширег центра Београда установљене су паркинг зоне у којима је паркирање временски ограничено, док је на ширем подручју града омогућено паркирање без временског ограничења. На СМС паркиралиштима се примењује исти начин контроле паркирања као и у зонираним подручјима Београда.

„Паркинг сервис“ је осмислио и имплементирао јединствен информациони систем, који корисницима, у реалном времену, пружа обавештења о слободним паркинг капацитетима. Савремена аутоматика у  гаражама и паркиралиштима и сензори на улицама града прикупљају информације о слободним паркинг местима. Возачима су прикупљени подаци доступни преко више од 300 информационих табли, распоређених по улицама Београда, као и на интернет презентацији Предузећа и на мобилној апликацији.

ЈКП „Паркинг сервис” пружа и услуге преноса возила, у сарадњи са Саобраћајном полицијом, Комуналном милицијом и Комуналном инспекцијом. Специјализованим дизалицама „Паркинг сервис” уклања непрописно паркирана, хаварисана и нерегистрована возила. Покретне дизалице,  тзв. „паук“, 24 сата дневно, сваког дана у години, налазе се у приправности за ванредне ситуације, као што су саобраћајне незгоде, елементарне непогоде,  ватрогасне и хитне медицинске интервенције. „Паркинг сервис“ активно учествује и у свим градским манифестацијама и прославама, обезбеђујући проходност улица, због  безбедности и комфора учесника и гостију Београда.

„Паркинг сервису” је поверена и логистичка организација пословања Међународног царинског терминала, где се корисницима на располагању налази све што је неопходно за брзо и ефикасно царињење роба. Јавна царинска и комерцијална складишта, царинске и консултантске услуге, пословни простор и паркинзи за путничка и теретна возила, налазе се у непосредној близини Коридора 10.

ЈКП „Паркинг сервис” је оснивач Удружења паркиралишта Србије (УПС), у којем се налазе представници из 40 градова, и члан је Европске паркинг асоцијације (ЕПА).

Основни подаци

Назив:

Јавно комунално предузеће за јавне гараже и паркиралишта „Паркинг сервис” Београд

Скраћени назив:

ЈКП „Паркинг сервис“ Београд

Седиште:

Београд, Преконошка улица 28в

Матични број:

07046383

ПИБ:

100214228

Заштита података о личности

Лице за заштиту података о личности у ЈКП „Паркинг сервис” Београд је Тања Перовић.

Адреса лица за заштиту података о личности: Преконошка улица 28в, Београд

e-mail: lice.zzpl@parking-servis.co.rs

Број телефона: 011/2228-050

 

Прочитајте:

Правилник о заштити података о личности