Гаража „Баба Вишњина”

Адреса: Баба Вишњина 38-42

Број паркинг места за аутомобиле: 351

  • за возила инвалида: 20

Спратност: 6Пo+Пр+5

Радно време: 00-24 часа (365 дана годишње)

Додатне информације:

Постоји светлећи инфо-знак о броју слободних паркинг места.

Постоје две станице за плаћање. 

 

Напомене:

  • Услуга паркирања плаћа се по започетом часу готовински (у динарима) или на ПОС терминалу, према важећем ценовнику;
  • Услугу претплате физичка и правна лица плаћају месечно или квартално;
  • Физичка и правна лица Уговор о месечној претплати закључују у једној од пословница Корисничког сервиса, с тим што правна лица подносе захтев и по уобичајној процедури закључују Уговор;
  • Возила са инвалидском налепницом имају право на бесплатно паркирање до 3ч дневно, а након тог времена плаћају паркирање по започетом часу;
  • За возило које заузима два паркинг места плаћа се дупла цена по започетом часу, према важећем ценовнику;
  • За возила која се погрешно паркирају, у случају уклањања, плаћа се цена утврђена за пренос непрописно паркираних возила;
  • Изгубљена или оштећена паркинг картица и оштећење рампе наплаћује се у складу са важећим ценовником;
  • Приликом закључења Уговора за месечну претплату у резервисаном простору обезбеђеним стубићем на обарање, потребно је уплатити износ од 5.000 динара на име (обавезног) депозита за даљински управљач.