Гаража „Баба Вишњина”

Адреса: Баба Вишњина 38-42

Број паркинг места за аутомобиле: 351

  • за возила инвалида: 20

Спратност: 6Пo+Пр+5

Радно време: 00-24 часа (365 дана годишње)

Додатне информације:

Постоји светлећи инфо-знак о броју слободних паркинг места.

Постоје две станице за плаћање. 

 

Напомене:

  • Услуга паркирања плаћа се по започетом часу готовински (у динарима) или на ПОС терминалу, према важећем ценовнику;
  • На овом објекту постоји могућност коришћења Parking Pass и Припејд паркинг картице;
  • Корисник стиче право на коришћење услуге дневног једнократног паркирања након непрекидног паркирања возила у трајању од 10 часова;
  • Услугу претплате физичка и правна лица плаћају месечно или квартално;
  • Корисници са инвалидском паркинг картом (ИПК) имају право да своја возила паркираjу бесплатно до 3 часа дневно, а након тог времена плаћају паркирање по започетом часу;
  • За возило које заузима два паркинг места плаћа се дупла цена по започетом часу, према важећем ценовнику;
  • За возила која се погрешно паркирају, у случају уклањања, плаћа се цена утврђена за пренос непрописно паркираних возила;
  • Изгубљена или оштећена претплатничка картица (пластична паркинг картица), као и оштећење рампе наплаћује се у складу са важећим ценовником;
  • Приликом закључења Уговора за месечну претплату у резервисаном простору обезбеђеним стубићем на обарање, потребно је уплатити износ од 5.000 динара на име (обавезног) депозита за даљински управљач.