Гаража „Ботаничка башта”

Адреса: Војводе Добрњца 10

Број паркинг места за аутомобиле: 246

  • за возила инвалида: 1

Спратност: -5По+Пр

Радно време: 00-24 часа (365 дана годишње) 

Додатне информације:

Постоји светлећи инфо-знак о броју слободних паркинг места.

Напомене: 

  • Услуга паркирања плаћа се по започетом часу готовински (у динарима) или на ПОС терминалу, према важећем ценовнику;
  • На овом објекту постоји могућност коришћења Parking pass и припејд паркинг картице;
  • Корисник стиче право на коришћење услуге дневног једнократног паркирања након непрекидног паркирања возила у трајању од 16 часова;
  • Месечну претплату за станаре, станари могу користити искључиво уколико имају пребивалиште у једној од наведених улица и аутомобил у свом власништву, што доказују личном картом и саобраћајном дозволом;
  • Од укупног броја паркинг места у гаражи „Ботаничка башта” 54 су резервисана паркинг места;
  • Возила са инвалидском налепницом имају право на бесплатно паркирање до 3ч дневно, а након тог времена плаћају паркирање по започетом часу;
  • За возило које заузима два паркинг места плаћа се дупла цена по започетом часу, према важећем ценовнику;
  • За возила која се погрешно паркирају, у случају уклањања, плаћа се цена утврђена за пренос непрописно паркираних возила;
  • Изгубљена или оштећена паркинг картица и оштећење рампе наплаћује се у складу са важећим ценовником.