Гаража „Масарикова”

Адреса: Масарикова бр. 4

Број паркинг места за аутомобиле: 457

 • за возила инвалида: 1
 • породична и паркинг места за труднице: 2

Спратност: -3По+Пр+6+Пк

Радно време: 00-24 часа (365 дана годишње)

 • Паркирање се плаћа на станицама за плаћање

Додатне информације:

Постоје три светлећа инфо-знака о броју слободних паркинг места.

Постоји пет станица за плаћање.

Постоје паркинг места за бицикле.

Постоји лифт.

Напомене:

 • Услуга паркирања плаћа се по започетом часу готовински (у динарима) или на ПОС терминалу, према важећем ценовнику;
 • На овом објекту постоји могућност коришћења Parking Pass и Припејд паркинг картице;
 • Услугу претплате физичка лица плаћају месечно или квартално, налогом за уплату, док правна лица плаћају квартално;
 • Паркирање изван уговореног термина месечне претплате се плаћа по цени започетог часа, према важећем ценовнику
 • Корисник стиче право на коришћење услуге дневног једнократног паркирања након непрекидног паркирања возила у трајању од 15 часова;
 • Корисници са инвалидском паркинг картом (ИПК) имају право да своја возила паркираjу бесплатно до 3 часа дневно, а након тог времена плаћају паркирање по започетом часу;
 • За возило које заузима два паркинг места плаћа се дупла цена по започетом часу, према важећем ценовнику;
 • За возила која се погрешно паркирају, у случају уклањања, плаћа се цена утврђена за пренос непрописно паркираних возила;
 • Изгубљена или оштећена претплатничка картица (пластична паркинг картица), као и оштећење рампе наплаћује се у складу са важећим ценовником;
 • У гаражи можете изнајмити кишобран, уз остављање депозита у износу од 300 динара. Рок за враћање кишобрана је два дана, када Вам се, по констатовању исправности враћа и депозит;
 • На овом објекту корисник може преузети на коришћење бицикле у оквиру акције „Паркирај и бициклирај".