Гаража „Обилићев венац”

Адреса: Обилићев венац бр. 14 – 16

Улаз у гаражу је из Улице маршала Бирјузова.

Број паркинг места за аутомобиле: 805

 • за возила инвалида: 28
 • породична и паркинг места за труднице: 14
 • паркинг места са пуњачима за возила на електрични погон: 6

Спратност: П+7

Радно време: 00-24 часа (365 дана годишње)

 • Паркирање се плаћа на станицама за плаћање

Додатне информације:

Постоје два светлећа инфо-знака о броју слободних паркинг места.

Постоје два улаза/излаза из гараже – из Улице маршала Бирјузова.

Постоји девет станица за плаћање.

Поседује станицу са алатом за поправку бицикла.

Постоји лифт.

Постоје паркинг места за бицикле.

Постоји компресор за контролу и надувавање пнеуматика. 

Станари пешачке зоне Обилићев венац имају право на повлашћену месечну претплату

Напомене:

 • Услуга паркирања плаћа се по започетом часу готовински (у динарима) или на ПОС терминалу, према важећем ценовнику;
 • На овом објекту постоји могућност коришћења Parking Pass и Припејд паркинг картице;
 • Услугу претплате физичка лица плаћају месечно или квартално, налогом за уплату, док правна лица плаћају квартално;
 • Услугу претплате на резервисаном паркинг месту обезбеђеном стубићем на обарање корисник плаћа једнократно унапред за жељени период (минимум годину дана, а максимум 10 година);
 • Паркирање изван уговореног термина месечне претплате се плаћа по цени започетог часа, према важећем ценовнику;
 • Корисник стиче право на коришћење услуге дневног једнократног паркирања након непрекидног паркирања возила у трајању од 12 часова;
 • Корисници са инвалидском паркинг картом (ИПК) имају право да своја возила паркираjу бесплатно до 3 часа дневно, а након тог времена плаћају паркирање по започетом часу;
 • Приликом закључења Уговора за месечну претплату у резервисаном простору обезбеђеним стубићем на обарање, потребно је уплатити износ од 5.000 динара на име (обавезног) депозита за даљински управљач;
 • За возило које заузима два паркинг места плаћа се дупла цена по започетом часу, према важећем ценовнику;
 • За возила која се погрешно паркирају, у случају уклањања, плаћа се цена утврђена за пренос непрописно паркираних возила;
 • Изгубљена или оштећена претплатничка картица (пластична паркинг картица), као и оштећење рампе и стубића наплаћује се у складу са важећим ценовником;
 • У гаражи можете изнајмити кишобран, уз остављање депозита у износу од 300 динара. Рок за враћање кишобрана је два дана, када Вам се, по констатовању исправности враћа и депозит;
 • На овом објекту корисник може преузети на коришћење бицикле у оквиру акције „Паркирај и бициклирај".