Гаража са резервисаним паркинг местима „Упин”

Адреса: Булевар Михајла Пупина бр. 113

Број паркинг места за аутомобиле: 24

Број паркинг места за мотоцикле: 4

Радно време: 00-24 часа (365 дана годишње) 

Напомена:

  • Услугу претплате физичка лица плаћају месечно или квартално путем опште уплатнице, налога за уплату или у пословницама корисничког сервиса, а правна лица квартално.