Паркиралиште „Ада Циганлија”

Адреса: Ада Циганлија бб

Број паркинг места за аутомобиле: 1123

  • за возила инвалида: 5
  • породична и паркинг места за труднице: 6

Спратност: Пр + 1

Радно време: 00-24 часа (365 дана годишње)

Додатне информације: Имплементиран је фаст-парк систем.

 

Напомене:

  • Услуга паркирања плаћа се на целодневном нивоу готовински (у динарима) или на ПОС терминалу, према важећем ценовнику;
  • На овом објекту постоји могућност коришћења Parking pass картице;
  • Услугу претплате физичка лица плаћају месечно или квартално, налогом за уплату, док правна лица плаћају квартално;
  • Паркирање возила корисника са инвалидском паркинг картом (ИПК) је бесплатно;
  • За возило које заузима два паркинг места плаћа се дупла цена једнократног дневног паркирања;
  • За возила која се погрешно паркирају, у случају уклањања, плаћа се цена утврђена за пренос непрописно паркираних возила, према важећем ценовнику;
  • Оштећење рампе наплаћује се у складу са важећим ценовником;
  • На овом објекту корисник може преузети на коришћење бицикле у оквиру акције „Паркирај и бициклирај".