Паркиралиште „Белвил”

Адреса: на углу улица Јурија Гагарина, Булевар Црвене армије и Марка Христића

Број паркинг места за аутомобиле: 417

 • за возила инвалида: 21

Радно време: 00-24 часа (365 дана годишње)

 • Паркирање се плаћа на станицама за плаћање.

Додатне информације:

Постоје две станице за плаћање – готовином и платним картицама. 

Постоји светлећи инфо-знак о броју слободних паркинг места.

Напомене:

 • Услуга паркирања плаћа се по започетом часу готовински (у динарима) или платном картицом, према важећем ценовнику;
 • На овом објекту постоји могућност коришћења Parking pass и припејд паркинг картице;
 • Услугу претплате физичка лица плаћају месечно или квартално, налогом за уплату, док правна лица плаћају квартално;
 • Паркирање изван уговореног термина месечне претплате се плаћа по цени започетог часа, према важећем ценовнику;
 • Корисник стиче право на коришћење услуге дневног једнократног паркирања након непрекидног паркирања возила у трајању од 14 часова;
 • Корисници са инвалидском паркинг картом (ИПК) имају право да своја возила паркираjу бесплатно до 3 часа дневно, а након тог времена плаћају паркирање по започетом часу;
 • За возило које заузима два паркинг места плаћа се дупла цена по започетом часу, према важећем ценовнику;
 • За возила која се погрешно паркирају, у случају уклањања, плаћа се цена утврђена за пренос непрописно паркираних возила;
 • Изгубљена или оштећена паркинг картица и оштећење рампе наплаћује се у складу са важећим ценовником.