Паркиралиште „Бежанијска коса”

Адреса: угао улица Др Хуга Клајна и Исмета Мујезиновића

Број паркинг места за аутомобиле: 85

 • за возила инвалида: 4
 • паркинг места са пуњачима за возила на електрични погон: 2

Радно време: 00-24 часа (365 дана годишње)

Додатне информације:

Постоје две станице за плаћање.

Постоји светлећи инфо-знак о броју слободних паркинг места.

Напомене:

 • Услуга паркирања плаћа се по започетом часу готовински (у динарима) или на ПОС терминалу, према важећем ценовнику;
 • На овом објекту постоји могућност коришћења  Припејд паркинг картице;
 • Услугу претплате физичка лица плаћају месечно или квартално, налогом за уплату, док правна лица плаћају квартално;
 • Паркирање изван уговореног термина месечне претплате се плаћа по цени започетог часа, према важећем ценовнику;
 • Корисник стиче право на коришћење услуге дневног једнократног паркирања након непрекидног паркирања возила у трајању од 11 часова;
 • Корисници са инвалидском паркинг картом (ИПК) имају право да своја возила паркирају бесплатно до 3 часа дневно, а након тог времена плаћају паркирање по започетом часу;
 • За возило које заузима два паркинг места плаћа се дупла цена по започетом часу;
 • За возила која се погрешно паркирају, у случају уклањања, плаћа се цена утврђена за пренос непрописно паркираних возила, према важећем ценовнику;
 • Изгубљена или оштећена претплатничка картица (пластична паркинг картица), као и оштећење рампе наплаћује се у складу са важећим ценовником.