Паркиралиште „Доњи град”

Адреса: Карађорђева 2-4

Број паркинг места за аутомобиле: 387

 • за возила инвалида: 6
 • породична паркинг места: 4

Радно време: 00-24 (365 дана годишње)

Додатне информације:

Постоји светлећи инфо-знак о броју слободних паркинг места.

 

Напомене:

 • Услуга паркирања плаћа се по започетом часу готовински (у динарима) или на ПОС терминалу, према важећем ценовнику;
 • На овом објекту постоји могућност коришћења Parking pass и припејд паркинг картице;
 • Услугу претплате физичка лица плаћају месечно или квартално, налогом за уплату, док правна лица плаћају квартално;
 • Паркирање изван уговореног термина месечне претплате плаћа се по цени започетог часа, према важећем ценовнику;
 • Корисник стиче право на коришћење услуге дневног једнократног паркирања након непрекидног паркирања возила у трајању од 12 часова;
 • Паркирање возила особа са инвалидитетом бесплатно је прва три часа, а након тог времена и лица са инвалидитетом плаћају паркирање по започетом часу;
 • За возило које заузме два паркинг места плаћа се дупла цена по започетом часу;
 • За возила која се погрешно паркирају, у случају уклањања, плаћа се цена утврђена за пренос непрописно паркираних возила;
 • Изгубљена или оштећена претплатничка паркинг картице и оштешење рампе наплаћује се у складу са важећим ценовником;
 • На паркиралишту можете изнајмити кишобран, уз остављање депозита који износи 300 динара. Рок за враћање кишобрана је два дана, када Вам се, по констатовању исправности враћа и депозит.