Паркиралиште „Нови Београд”

Адреса: Булевар Михајла Пупина бр. 167, испред СО Нови Београд

Број паркинг места за аутомобиле: 122

 • за возила инвалида: 1

Радно време: 00-24 часа (365 дана годишње)

 • Радно време благајне: радним данима 8-16 часова. Ван радног времена благајне, паркирање се плаћа на станици за плаћање.

Додатне информације:

Постоје две станице за плаћање платним картицама.

Постоји светлећи инфо-знак о броју слободних паркинг места.

Напомене:

 • Услуга паркирања плаћа се по започетом часу готовински (у динарима) или на ПОС терминалу, према важећем ценовнику;
 • На овом објекту постоји могућност коришћења Parking pass и припејд паркинг картице. Parking pass и припејд паркинг картицe могу се купити искључиво у току радног времена благајне.
 • Услугу претплате физичка лица плаћају месечно или квартално, налогом за уплату, док правна лица плаћају квартално;
 • Паркирање изван уговореног термина месечне претплате се плаћа по цени започетог часа, према важећем ценовнику;
 • Корисник стиче право на коришћење услуге дневног једнократног паркирања након непрекидног паркирања возила у трајању од 14 часова;
 • Паркирање возила особа са инвалидитетом бесплатно је прва три часа, а након тог времена и лица са инвалидитетом плаћају паркирање по започетом часу;
 • За возило које заузима два паркинг места плаћа се дупла цена по започетом часу, према важећем ценовнику;
 • За возила која се погрешно паркирају, у случају уклањања, плаћа се цена утврђена за пренос непрописно паркираних возила;
 • Изгубљена или оштећена паркинг картица и оштећење рампе наплаћује се у складу са важећим ценовником.