Паркиралиште „Нови Београд”

Адреса: Булевар Михајла Пупина бр. 167, испред СО Нови Београд

Број паркинг места за аутомобиле: 122

  • за возила инвалида: 1

Радно време: 00-24 часа (365 дана годишње)

Додатне информације:

Постоје две станице за плаћање платним картицама.

Постоји светлећи инфо-знак о броју слободних паркинг места.

Напомене:

  • Услуга паркирања плаћа се по започетом часу готовински (у динарима) или на ПОС терминалу, према важећем ценовнику;
  • На овом објекту постоји могућност коришћења Parking Pass и Припејд паркинг картице. Parking Pass и припејд паркинг картицe могу се купити искључиво у току радног времена благајне.
  • Услугу претплате физичка лица плаћају месечно или квартално, налогом за уплату, док правна лица плаћају квартално;
  • Паркирање изван уговореног термина месечне претплате се плаћа по цени започетог часа, према важећем ценовнику;
  • Корисник стиче право на коришћење услуге дневног једнократног паркирања након непрекидног паркирања возила у трајању од 14 часова;
  • Корисници са инвалидском паркинг картом (ИПК) имају право да своја возила паркираjу бесплатно до 3 часа дневно, а након тог времена плаћају паркирање по започетом часу;
  • За возило које заузима два паркинг места плаћа се дупла цена по започетом часу, према важећем ценовнику;
  • За возила која се погрешно паркирају, у случају уклањања, плаћа се цена утврђена за пренос непрописно паркираних возила;
  • Изгубљена или оштећена претплатничка картица (пластична паркинг картица), као и оштећење рампе наплаћује се у складу са важећим ценовником.