Паркиралиште „Славија”

Адреса: Проте Матеје бр. 1 и 2

Славија 1

Број паркинг места за аутомобиле: 87

 • за возила инвалида: 2

Славија 2

Број паркинг места за аутомобиле: 108

 • породична и паркинг места за труднице: 1

Радно време: 00-24 часа (365 дана годишње)

Додатне напомене:

Плаћање паркирања обавља се код инкасанта у кућици на Славији 1. 

Постоји светлећи инфо-знак о броју слободних паркинг места.

Напомена:

 • Услуга паркирања плаћа се по започетом часу готовински (у динарима) или на ПОС терминалу, према важећем ценовнику;
 • На овом објекту постоји могућност коришћења Parking pass и припејд паркинг картице;
 • Услугу претплате физичка лица плаћају месечно или квартално, налогом за уплату, док правна лица плаћају квартално;
 • Паркирање изван уговореног термина месечне претплате плаћа се по цени започетог часа, према важећем ценовнику;
 • Корисник стиче право на коришћење услуге дневног једнократног паркирања након непрекидног паркирања возила у трајању од 15 часова;
 • Паркирање возила особа са инвалидитетом бесплатно је прва три часа, а након тог времена и лица са инвалидитетом плаћају паркирање по започетом часу;
 • За возило које заузима два паркинг места плаћа се дупла цена по започетом сату;
 • За возила која се погрешно паркирају, у случају уклањања, плаћа се цена утврђена за пренос непрописно паркираних возила, према важећем ценовнику;
 • Изгубљена или оштећена паркинг картица и оштећење рампе наплаћује се у складу са важећим ценовником;
 • На паркиралишту можете изнајмити кишобран уз остављање депозита који износи 300 динара. Рок за враћање кишобрана је два дана, када Вам се, по констатовању исправности враћа и депозит.