Паркиралиште „ВМА”

Адреса: Црнотравска 17

Број паркинг места за аутомобиле: 574

 • за возила инвалида: 20
 • породична и паркинг места за труднице: 2

Радно време: 00-24 часа (365 дана годишње)

Додатне информације:

Постоје две станице за плаћање – готовином и платним картицама. 

Постоји светлећи инфо-знак о броју слободних паркинг места. 

Напомена:

 • Услуга паркирања је бесплатна за све кориснике за задржавање до 30 минута;
 • Корисници са инвалидском паркинг картом (ИПК) имају право да своја возила паркираjу бесплатно до 8 часова дневно, а након тог времена плаћају паркирање по започетом часу;
 • Услуга паркирања плаћа се по започетом часу готовински (у динарима) или на ПОС терминалу, према важећем ценовнику;
 • На овом објекту постоји могућност коришћења Parking Pass и Припејд паркинг картице;
 • Корисник стиче право на плаћање и коришћење услуге седмодневног једнократног паркирања само уколико је возило непрекидно паркирано 78 часова, након узимања улазне паркинг картице и уласка на паркиралиште;
 • За возило које је након уласка на паркиралиште паркирано мање од 78 часова, корисник плаћа услугу паркирања по започетом часу, сразмерно броју сати које је провео на паркиралишту;
 • За возило које заузима два паркинг места плаћа се дупла цена по започетом часу, према важећем ценовнику;
 • За возила која се погрешно паркирају, у случају уклањања, плаћа се цена утврђена за пренос непрописно паркираних возила;
 • Изгубљена или оштећена претплатничка картица (пластична паркинг картица), као и оштећење рампе наплаћује се у складу са важећим ценовником;
 • На паркиралишту можете изнајмити кишобран, уз остављање депозита у износу од 300 динара. Рок за враћање кишобрана је два дана, када Вам се, по констатовању исправности враћа и депозит.