Паркиралиште „Железничка станица - Нови Београд"

Адреса: Ђорђа Станојевића бб

Број паркинг места за аутомобиле: 269

  • за возила инвалида: 30

Радно време: 00-24 часа (365 дана годишње)

  • Паркирање се плаћа на станицама за плаћање.

Додатне информације:

Постоје две станице за плаћање. 

Напомена:

  • Услуга паркирања плаћа се по започетом часу готовински (у динарима) или на ПОС терминалу, према важећем ценовнику;
  • На овом објекту постоји могућност коришћења Parking Pass и Припејд паркинг картице;
  • Услугу претплате физичка лица плаћају месечно или квартално, налогом за уплату, а правна лица квартално;
  • Корисник стиче право на коришћење услуге полудневног једнократног паркирања након непрекидног паркирања возила у трајању од четири часа. Полудневно једнократно паркирање важи до 12 часова непрекидног паркирања возила, након чега корисник плаћа услугу паркирања по започетом часу;
  • Корисник стиче право на коришћење услуге дневног једнократног паркирања након непрекидног паркирања возила у трајању од 24 часа;
  • За возило које заузима два паркинг места плаћа се дупла цена по започетом сату;
  • За возила која се погрешно паркирају, у случају уклањања, плаћа се цена утврђена за пренос непрописно паркираних возила;
  • Изгубљена или оштећена претплатничка картица (пластична паркинг картица), као и оштећење рампе наплаћује се у складу са важећим ценовником.