Успешно пресељење из Рајићеве у Каменичку

23.03.2004.

Пројекат „фаст парка" почетком марта ушао је у врло значајну фазу. По налогу Секретаријата за саобраћај, приступило се уклањању монтажно-демонтажне конструкције у Рајићевој улици и њеном пресељењу на већ постојеће паркиралиште у Каменичкој. Разлог за селидбу је привођење локације у Рајићевој својој грађевинској намени, а избор за место новог постављања конструкције пао је на Каменичку улицу, због реалне потребе да се број паркинг места у овом делу града повећа.