"БГ пракса" у Паркинг сервису

06.04.2023.

Предстојећег лета на преко 110 места у институцијама и предузећима Града Београда студенти Универзитета у Београду имаће прилику да обаве тромесечну радну праксу. 

Свим полазницима програма током три месеца трајања праксе биће обезбеђена новчана надокнада. Ангажовање у програму, као препозната релевантна ваннаставна активност студената Универзитета у Београду, носи и додатне, некумулативне ЕСПБ бодове. 

Сваки полазник праксе имаће непосредно одређеног ментора из реда запослених у градским предузећима, установама културе, библиотекама, музејима, секретаријатима Градске управе и општинама које учествују у програму. 

У програму ове године учествују следећа предузећа: ЈКП „Београдски водовод и канализација”, ЈП „Градско стамбено” , ЈКП „Београд-пут”, ЈП „Београдска тврђава”, ЈКП „Ветерина Београд”, ЈКП за јавне гараже и паркиралишта „Паркинг сервис”, Туристичка организација Београда, ЈКП „Погребне услуге”, Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда, ЈП за управљање јавним путевима „Путеви Београда”, Привредно друштво Зоолошки врт града Београда; градске општине Савски венац, Звездара, Младеновац, Барајево и Земун; установе културе: Библиотека града Београда, Библиотека „Милутин Бојић”, Библиотека „Димитрије Туцовић” Лазаревац, Дом омладине Београда, БИТЕФ театар, Музеј града Београда, Завод за заштиту споменика културе Града Београда, Историјски архив Београда, Кућа легата; Канцеларија за младе, Градско веће, као и 14 секретаријата и служби Градске управе. 

Конкурс са свим детаљима о локацијама и позицијама за праксу, описом посла, условима за сваку позицију и потребним документима налази се на сајту Центра за развој каријере, на страници www.razvojkarijere.bg.ac.rs/bgpraksa

На истој страни сајта истакнути су важни датуми који се односе на процес пријаве, предселекцију, селекцију, затим ту су одговори на најчешће постављена питања, линк ка пријавном формулару за конкурс, као и „Водич кроз конкурс” са позицијама организованим према факултетима.

На конкурс се могу пријавити заинтересовани студенти завршних година основних и мастер студија у складу са наведеним условима конкурса за расписане позиције.

За све кандидате неопходно је да приложе скенирану потврду о редовном студирању са одговарајућег факултета. Конкурс је отворен од 5. априла до 7. маја 2023. године, а први дан праксе биће 1. јул 2023. 

Програм се реализује од 2010. године захваљујући успешној сарадњи Универзитета у Београду и Града Београда, а осмислио га је Центар за развој каријере и саветовање студената Универзитета у Београду. Програм је резултат заједничког настојања да што већи број студената стекне практична знања, вештине и релевантно радно искуство током студија те да тако унапреди своје академско образовање. Такође, програм је проистекао из потребе да се што већем броју младих људи са универзитетском дипломом пружи подршка у професионалном усавршавању, али и да се препозна важност идеје да концепт друштвено одговорног пословања постане интегрални део пословних стратегија јавних предузећа у Београду.