Догађаји прве врсте - Изложба Лидије Д.

26.07.2004.

Делатност „Паркинг сервиса" као потицај, садржај и мера промишљања човековог окружења и исказивања сопственог става? Ето, ствар је дефинитивно могућа. Доказ: изложба „Умеће паркирања", Лидије Деспић у Студентском Културном Центру у Београду, од 1. до 9. јула 2004. године.

Уметница, уз здужну помоћ сарадника, пријатеља и људи који су помогли реализацију изложбе, саопштава сопствено присуство у једном комплексном урбаном процесу. Информација, социологија, уметничка инсталација? Све то! Радови које сачињавају мапе, спискови улица, свакодневни графички реквизитаријум „Паркинг сервиса" уобличен у колаже, као и видео радови, трајно фиксирају секвенце урбаног живота у оквир уметничке композиције као подтекста за сва могућа питања у лепези између анархије и суперорганизованости.

Изложба је подржана квалитетним каталогом и екстерним оглашавањем збивања посредством шкољке једног „фиће" смештеног поред улаза у СКЦ. У тренутку закључења овог текста, догађај је веш само један од прилога за уметничку биографију Лидије Деспић, „фића" дорађен у маниру уличне уметности до краја лета представљаће артефакт који се "откачио" од првобитне функције, а све дилеме могућих умећа остају и даље трајно недоречене. Односно, речено на разумљив начин - Лидија, навијамо за Тебе!

(Лидија Деспић ја наша колегиница, запослена у Сектору паркинг контроле)