Јавни позив сопственицима возила

28.05.2021.

ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“ БЕОГРАД

Београд, Кнеза Вишеслава бр. 27

упућује

Ј А В Н И  П О З И В

СОПСТВЕНИЦИМА ВОЗИЛА

Предмет позива је скуп од 184 возила, која су као хаварисана, као возила из саобраћајних незгода и прекршаја, уклоњена са јавних површина ангажовањем техничких средстава Предузећа, по налозима надлежних органа, и смештена на објекте за ту намену на Ади Циганлији, у Бродарској улици, на Старом сајмишту и у гаражи у Улици Милеве Марић Ајнштајн на Новом Београду.

Уколико се на списку налази возило чији сте власник или корисник по овлашћењу о управљању или уговору о коришћењу и располагању возилом, исто можете погледати радним данима и суботом од 09 до 14 часова, почев од 28.05.2021. године до 04.06.2021. године, и преузети по претходно измиреним трошковима, које је Предузеће имало овим поводом. У противном, по истеку наведеног рока, непреузета возила ће се сматрати напуштеним и Предузеће ће даље поступати са предметним возилима као секундарном сировином.

Све информације о овим возилима сопственици могу добити на број телефона 011/ 301 70 70, сваког радног дана од 09 до 14 часова.

Списак возила можете погледати овде.

Служба за експлоатацију возила