Јавни позив сопственицима возила

09.09.2021.

ЈКП ,,ПАРКИНГ СЕРВИС’’ БЕОГРАД

Београд, Кнеза Вишеслава бр. 27

упућује

Ј А В Н И  П О З И В

СОПСТВЕНИЦИМА ВОЗИЛА

 

Предмет позива је скуп од 125 возила, која су као хаварисана, као возила из саобраћајних незгода и прекршаја, уклоњена са јавних површина ангажовањем техничких средстава Предузећа по налозима надлежних органа и смештена на објекте за ту намену на Ади Циганлији, у Бродарској улици, на Старом сајмишту и у гаражи у Улици Милеве Марић Ајнштајн на Новом Београду.

Уколико се на списку налази возило, чији сте власник или корисник по овлашћењу о управљању или уговору о коришћењу и располагању возилом, исто можете погледати радним данима и суботом од 9 до 14 часова, почев од 09.09.2021. године до 16.09.2021. године и преузети по претходно измиреним трошковима, које је Предузеће имало овим поводом,  у противном,  по истеку наведеног рока, непреузета возила ће се сматрати напуштеним  и  Предузеће ће даље поступати са предметним возилима као секундарном сировином.

Све информације о овим возилима сопственици могу добити на број телефона 011/301 70 70, сваког радног дана од 9 до 14 часова.

Списак возила можете погледати овде.

 Служба за експлоатацију возила