Јавни позив сопственицима возила

08.09.2023.

ЈКП ,,ПАРКИНГ СЕРВИС’’ БЕОГРАД

Београд, Кнеза Вишеслава бр. 27

упућује

Ј А В Н И  П О З И В

СОПСТВЕНИЦИМА  ВОЗИЛА

 

Предмет позива је скуп од 252 возила и 47 бицикала, која су као хаварисана, као возила из саобраћајних незгода и прекршаја, уклоњена са јавних површина ангажовањем техничких средстава Предузећа по налозима надлежних органа и смештена на објекте за ту намену на Ади Циганлији, у Бродарској улици и у гаражи у Улици  Милеве Марић Анштајн.

Уколико се на списку налази возило чији сте власник или корисник по овлашћењу о управљању или уговору о коришћењу и располагању возилом, исто можете погледати радним данима и суботом од 09 до 14 часова, почев од 08.09.2023. године до 15.09.2023. године и преузети по претходно измиреним трошковима, које је Предузеће имало овим поводом. У противном, по истеку наведеног рока, непреузета возила ће се сматрати напуштеним и Предузеће ће даље поступати са предметним возилима као секундарном сировином.

Све информације о овим возилима сопственици могу добити на број телефона  011/3017070, сваког радног дана од 09 до 14 часова.

Списак возила можете погледати овде, а бицикала овде.

Служба за експлоатацију возила