Нови паркинг сензори на Старом граду

17.05.2024.

ЈКП „Паркинг сервис“, у сарадњи са Скупштином Града Београда и Градском општином Стари град, наставља ширење система за обавештавање возача, увођењем 171 новог паркинг сензора, на Платоу Мике Аласа. Системом обавештавања о слободним капацитетима сада је обухваћено преко 5.400 паркинг места у Београду. 

„Паркинг сервис“ је на Платоу Мике Аласа, који обухвата простор оивичен Дубровачком, Дунавском и Улицом Мике Аласа, завршио припремне радове, асфалтирање и обележавање хоризонталне и вертикалне сигнализације, а сада су и инсталирани паркинг сензори. Новим системом обавештавања обухваћена су 163 регуларна паркинг места и 8 паркинг места за паркирање возила особа са инвалидитетом.

Паркинг места на којима су постављени сензори припадају тзв. плавој зони, у којој паркирање временски није ограничено, а контрола и наплата се обављају радним данима од 8 до 21 сат и суботом од 8 до 14 сати.

Постављањем система паркинг сензора, на Платоу Мике Аласа, „Паркинг сервис" је омогућио корисницима да правовремено путем интерактивних табли добију јасне и ажуриране информације да ли има слободних паркинг места на паркиралишту и на основу тога паркирају или наставе кретање саобраћајницом без непотребног скретања.

Паркинг сензори смањују време потраге за слободним паркинг местом, као и загађење животне средине. У исто време систем паркинг сензора убрзава проток саобраћаја и штеди време возачима који могу најкраћим путем најбрже да стигну до најближег слободног места и тако смање трошкове за гориво.