Нови систем паркирања - први утисци, врло повољни!

30.12.2003.

Обећање:

Приликом увођења новог система паркирања циљ је био подизање нивоа услуга и искоришћености капацитета на општим јавним паркиралиштима, кроз доступност паркинг места под једнаким условима за све, повећање фреквенције коришћења паркинг места, подизање нивоа услуге и обезбедјење повлашћених услова за станаре и још неке друге категорије корисника. Остварење: Генерално гледано, остварена је порука упућена слоганом кампање и сада заиста, за све има места. Обећање дато Београдјанима у оквиру постављеног циља, остварено је тако што је време задржавања на паркинг местима драстично смањено, а обрт возила знатно повећан. Ослободјени су тротоари у зонираном подручју, уклоњени су кршеви са улица и препреке са тротоара, а смањењем саобраћаја у центру смањено је и загадјење. Уводјењем аутоматизације омогућен је вишеструки начин плаћања, чиме је подигнут ниво услуге. Станарима централне зоне града издато је око шест и по хиљада повлашћених карата за паркирање, лицима са посебним потребама, односно инвалидима издато је педесет карата, а правним лицима и предузетницима око осамстопедесет карата. Ради се о укупним цифрама за све три зоне. Од 1. до 10. децембра, када су грешке почеле да се плаћају, контролори су издали нешто преко седам хиљада налога за плаћање доплатне карте. Најчешће грешке возача су неплаћање паркирања - 50%, прекорачење временског ограничења - 18%, коришћење погрешне карте за паркирање - 18%, погрешно коришћење понудјених начина плаћања - 13%, покушај да се контролор доведе у заблуду - 11%. При свему томе, грешили су и контролори: погрешно уношење регистарских ознака паркираних аутомобила - 44%, погрешно уношење марке аутомобила - 40% и погрешна процена врсте прекршаја - 16%. Комуникација: Успостављена је целодневна комуникација ЈКП „Паркинг сервис" са градјанима преко контакт центра, тел. 3-537-537 и интернет сајта www.паркинг-сервис.цо.yу/зоне. Од 13. новембра контакт центар је примио око 9500 позива и више од 200 питања путем електронске поште. Питања су разна, ипак најчешће везана за начин и поступке приликом коришћења услуга, права корисника и жалбе. Најчешће жалбе градјана односе се на могућност набавке карата. Штампан је довољан број карата, али ради се о томе да дистрибуција још увек није на жељеном нивоу и на томе се и даље ради. Даљи потези: Предстојећа дорада система обухватиће пре свега побољшање дистрибуције паркирних карата. Ширењу система на улице и делове града изван „круга двојке" приступиће се након стручне анализе потреба и могућности, са вероватном реализацијом средином наредне године. Уочена потреба за бољим обележавањем зона, реализоваће се фарбањем ивичњака или линија које обележавају паркинг места бојом зоне којој припада конкретни простор.