Удружење паркиралишта Србије

21.10.2003.

Дана 17. октобра одржана је трећа годишња скупштина Удружења, овог пута у Суботици. Дневни ред је обухватио следеће тачке:

1) презентацију рада ЈКП „Паркинг" Суботица,

2) усвајање записника са друге седнице скупштине Удружења,

3) доношење одлуке о приступању Удружењу нових чланица,

4) информацију о приватизацији ЈКП-а,

5) информацију о раду Радне групе поводом иницијативе за промену прописа из области комуналних делатности и саобраћаја, и

6) текућа питања.

Скупштини је присуствовала и госпођа Марија Шоља, члан Извршног одбора Скупштине општине Суботица задужена за област комуналија.

Удружењу су приступили ЈКП „Паркинг" из Суботице, „ВПС Врњачка Бања", ЈКП „Паркинг сервис" Крагујевац и ЈП „Завод за урбанизам и изградњу" из Новог Пазара. Укупно, Удружење сада броји 12 чланица.

У овом периоду, делатност Удружења тежишно је усмерена на остваривање сталног контакта са Радном групом за промену прописа из области комуналних делатности и саобраћаја, у циљу уградње појединих идеја у Закон о безбедности саобраћаја. Такође, Удружење покреће иницијативу да се код Министарства финансија затражи продужење важења ослобађања од пореза на промет услуга за комуналну делатност.

Одржана Скупштина Удружења оцењена је као успела.