Паркиралиште „Капетанија”

Адреса: Кеј ослобођења 8

Број паркинг места за аутомобиле: 49

  • за возила инвалида: 1

Радно време: 00-24 часа (365 дана годишње)

Додатне информације: Постоји светлећи инфо-знак о броју слободних паркинг места. 

Напомене:

  • Услуга паркирања плаћа се по започетом часу готовински (у динарима) или на ПОС терминалу, према важећем ценовнику;
  • На овом објекту постоји могућност коришћења Parking pass, Припејд картице и Апликације;
  • Корисник стиче право на коришћење услуге дневног једнократног паркирања након непрекидног паркирања возила у трајању од 12 часова;
  • Паркирање возила особа са инвалидитетом бесплатно је прва три часа, а након тог времена и лица са инвалидитетом плаћају паркирање по започетом часу.
  • За возило које заузима два паркинг места плаћа се дупла цена по започетом часу, према важећем ценовнику.
  • За возила која се погрешно паркирају, у случају уклањања, плаћа се цена утврђена за пренос непрописно паркираних возила.
  • Изгубљена или оштећена паркинг картица и оштећење рампе наплаћује се у складу са важећим ценовником.