Поглед на пешачке зоне из „Масарикове”

26.09.2019.

Управљање системом потапајућих стубића обавља се из контролно-оперативног центра.