Vesti

Оглас

15.07.2020.

ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“ БЕОГРАД Београд, Кнеза Вишеслава бр. 27 О Б Ј А В Љ Ј Е ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ДЕЛА ПРОСТОРА ПП „АДА ЦИГАНЛИЈА“ - ГОРЊИ НИВО ФАСТ ПАРК-А Предмет: Давање у закуп дела простора ПП „Ада Циганлија“ - горњи ниво фаст парк-а, за потребе организовања кул Opširnije